Tvůrci

(kolektiv) ENVOI

vznikla roku 1996 v Praze. Věnuje se především divadlu a hudbě, různým mezioborovým činnostem (výstavy, instalace, přednášky, dílny), ale i zhotovování autorských knih (poezie, grafika). Skupinu tvoří několik stálých členů, na jednotlivých projektech se podílejí i další spolupracovníci nejen z uměleckých oborů. Jednotliví členové skupiny zůstávají v anonymitě, vystupují pouze jako ENVOI. Důvodem je kladení důrazu na samotné dílo, nikoli na důležitost jednotlivců a kult osobnosti, který je dnes všude upřednostňován. Pro svůj intenzivní výzkum principů dramatických situací si ENVOI zpočátku vybírali záměrně nedivadelní místa, na kterých určitou dobu pobývali a prováděli pokusy. Ty potom vyústily v divadelní tvar (zahrnující tanec, hudbu a písně, mluvené slovo i výtvarné divadlo), který vycházel přímo z duše místa a byl uveden před diváky pouze jedenkrát. První snahou o repertoárové představení byly Skryté knihy uvedené roku 2000 a 2001. Druhým repertoárovým projektem jsou dvě krátká představení Jeřábí tanec/Manu, která se navzájem doplňují a mohou se uvádět jako celek nebo i odděleně. ENVOI je autorské divadlo a účinkující se podílejí na celé přípravě představení - od kostýmů a masek přes hudbu, světla až po úklid scény. Mezi dosavadní divadelní projekty ENVOI patří Pohotovost (starý opuštěný pivovar Tábor 1997), Spojení Závisení (sjezdovka, povalený skokanský můstek, les Nová Paka 1998), Chárón s výtvarníkem Kryštofem Kinterou ( v automobilu v lese, na poli Val u Dobrušky 1999) , 1-1-1 na akci Hnízda her (Praha, Rudolfinum 2000), Zážeh (paseka, cesta a rybník Nová Paka 2000), Skryté knihy (experimentální prostor NoD na festivalu Akční Praha 2000, Duncan Centre Praha 2001, festival Musica Paka Nová Paka 2001). Ukázku z připravovaného představení Jeřábí tanec uvedli na na festivalu Opět v provozu v divadle Alfred ve dvoře. Dalšími projekty byly hry pro veřejnost Envoi:Tep Zepy (Divadlo Archa, 1998) a dvouměsíční non stop otevřená laboratoř Envoi v prostorách galerie Rudolfinum v rámci projektu Hnízda her Petra Nikla (Galerie Rudolfinum, 2000).

PředstaveníRole
JEŘÁBÍ TANEC / MANUtančí
JEŘÁBÍ TANEC / MANUscénografie
JEŘÁBÍ TANEC / MANUautor
JEŘÁBÍ TANEC / MANUlight design
JEŘÁBÍ TANEC / MANUhudba
PROKLÍNÁNÍautor


zpět