JEŘÁBÍ TANEC / MANU

délka představení: 0 min
alchymické divadlo

Jeřábí tanec Tanec jako zdviž. Cesta labyrintem k pronikavé jemnosti vnímání. Manu Příběh o pádu, cestě k otroctví. Sestup ze světa idejí do světa skutků, k formě lidského těla, rozumu a schopnosti vnímat hmotný svět. Představení JEŘÁBÍ TANEC / MANU, složené ze dvou částí, je zaměřené na prozkoumání oblastí abstraktního, intuitivního vnímání, imaginace, neverbální komunikace a porozumění jazyku mýtů. Skupina ENVOI se představením hlásí k divadelnímu odkazu Antonina Artauda. JEŘÁBÍ TANEC je taneční studií. Snaží se znovuobjevit podstatu posvátného tance, který se tančil v prvních gotických katedrálách. Představení objevuje posvátný prostor (chrám, svatyni) uvnitř nás. Prostor, kde se můžeme setkat se sebou samými i s okolím na neverbální úrovni, kde je možné vnímat skutečnost přímo. Základní otázkou je, zda existuje souvislost mezi cestou do nitra chrámu a cestou do nitra člověka. MANU je alegorií o inspiraci. Manu je jméno legendárního učitele, posledního Atlanťana, který podle starých mýtů pomáhal utvářet formu lidského těla, daroval člověku rozum a schopnost vnímat hmotný svět. Zde se stal námětem k příběhu o uchopení hmoty a následnému propadnutí hmotě napospas. Je inspirací k aktuální tragédii o síle přitažlivosti hmoty. ENVOI volí pro každé představení specifický přístup, který nejvíce vyhovuje danému tématu. V JEŘÁBÍM TANCI jsou nejdůležitější tanec a reprodukovaná hudba, významný je také kostým, maska a scénografie, která pracuje především s mnohoznačným symbolem Labyrintu a půdorysem gotické katedrály v Chartres. V MANU je větší důraz kladen na masku, tanec a práci se světlem.
Projekt vznikl za podpory Nadace Český literární fond.