Dramaturgie

Spolek Motus provozuje divadlo Alfred ve dvoře od jeho znovuotevření v roce 2001 a v rámci své dramaturgie poskytuje prostor širokému spektru aktivit z oblasti nezávislého autorského a pohybového divadla a živého umění, zahrnující mj. multimediální představení, fyzické divadlo, performance, současný tanec, vizuální, objektové a experimentální divadlo, ale také další formy nevycházející z dramatických textů. Je strategickou základnou pro nezávislé umělce i publikum v České republice. Každý rok poskytuje Motus svůj prostor i podporu k tvorbě až osmi nových performativních děl. Tyto projekty chystané ve spolupráci s naším spolkem byly až do roku 2018 vybírány prostřednictvím tzv. otevřené výzvy, která se často nesla v duchu nějakého konkrétního tematického okruhu:

 • Rok 2011 byl rokem dětství, dospívání a/nebo rodiny. Uvedli jsme českou verzi NECHTE SE OSTŘÍHAT DĚTMI kanadského ateliéru Mammalian Diving Reflex a podpořili vznik MRAKŮ kolektivu Handa Gote Research and Development, později nominovaných Divadelními novinami na Nejlepší “alternativní” počin roku, které byly od té doby uvedeny na mnoha festivalech a v divadlech v Bulharsku, Řecku, Norsku, Rumunsku, Slovensku, Švýcarsku a Spojených Státech.

 • Rok 2012 byl věnován projektům souvisejícím s tématem světa přírodního a/nebo světa politického. Vzniklo v něm mj. V PASTI TĚLA Jakuba Folvarčného, PRALES Handa Gote Research and Development a TANEC MAGNETICKÉ BALERÍNKY Andrey Miltnerové, který byl zařazen prestižním evropským networkem Aerowaves mezi prioritní představení roku 2013 a uveden v Dánsku, Anglii, Finsku, Francii, Itálii, Nizozemí, Rumunsku, Skotsku a Slovensku.

 • Rok 2013 byl věnován projektům týkajících se témat stáří, smrti a/nebo paměti. Patří mezi ně MISSION Handa Gote Research and Development a česko-německá verze projektu VŠECHEN SEX MÉHO ŽIVOTA Mammalian Diving Reflex, se kterou jsme vyprodali Novou scénu Národního divadla. Také jsme se stali spoluorganizátorem dvouletého evropského projektu IDENTITY.MOVE! zaměřeného na výzkum současného tance a divadla, který propojil nezávislé umělce a kulturní organizace z oblasti střední a východní Evropy.

 • V roce 2014 jsme uvítali především projekty spojené s tématem identita (osobní, národní, kulturní, atd.). K nim patřilo oceňované představení GundR kolektivu Wariot Ideal a TRASY VLASŮ souboru Ryba řvoucí. V rámci projektu IDENTITY.MOVE! jsme na zahraniční rezidence vyslali Petru Tejnorovou a Halku Třešňákovou a v Praze přivítali rezidenční umělce z Litvy, Chorvatska, Německa a Řecka.

 • V roce 2015 jsme se zaměřili na téma tradice inovace - inovace tradice a napomohli vzniku dvou projektů Handa Gote Research and Development MUTUS LIBER a ERBEN: SNY a také TRANZMUTACI Andrey Miltnerové a Jana Komárka. Projekt IDENTITY.MOVE! vyvrcholil v Praze setkáním 24 inovativních umělců ze středo-, východo- a jihoevropských zemí a prezentací jejich work-in-progress na 1. ročníku námi organizovaného festivalu BAZAAR.

 • Rok 2016 patřil možným budoucím světům (a závratím z příležitostí, které přinesou) v podání kolektivu tYhle a jejich VÝŠ, ELEUSIS od Handa Gote Research and Development, oceňované “mluvené opery” BLUDIŠTĚ SEZNAMŮ Jiřího Adámka, Martina Smolky a Boca Loca Lab a česko-maďarských koprodukcí PLÁN B Halky Třešňákové a Lászla Fülöpa a KONTRAPUNKT Rity Góbi a Andrey Miltnerové. Umělecký ředitel Ewan McLaren se rovněž rozhodl pokračovat ve slibně nastartované mezinárodní spolupráci a uspořádali jsme druhý ročník festivalu BAZAAR, tentokráte bez podpory evropských fondů.

 • V roce 2017 jsme věnovali prostor a podporu umělcům a jejich projektům dotýkajících se tématu Zpátky do reality! Například skupina Handa Gote se ve svém DIE RACHE zaměřila na anti-civilizační tendence k pomstě, Jan Mocek se s SHADOW MEADOW soustředil na černé díry, vznikající, když porušujeme vlastní pravidla a kolektiv Ufftenživot v KEEP CALM s obavami pozoroval výsledky lidské evoluce.

 • Pro 2018 jsme nezadali žádné konkrétní téma, ale většina z vybraných projektů, zdá se, navazuje na minulé roky zpochybňováním naší schopnosti poučit se z historie. Mezi takové zahrnujeme např. EVERYWHEN slovensko-rumunského tria Ferienčíková, Júdová, Timpau, HLUBINY Wariotu Ideal nebo TAMURA Terezy Bartůňkové a Jana Čtvrtníka. Již čtvrtý ročník festivalu BAZAAR pak nesl téma hledání společného hlasu.

BUDOUCNOST

V kalendářním roce 2019 přebírá umělecké vedení divadla kolektiv tvořený soubory Handa Gote a Wariot Ideal a bude nové projekty vybírat na průběžné bázi, bez zadávání témat a otevřených výzev.

DALŠÍ AKTIVITY

Kromě toho, že Motus pomáhá vytvářet a prezentovat nová představení, projekty a další umělecké počiny z oblasti živého umění, prezentuje i vybrané projekty z jiných regionálních měst České republiky, stejně jako projekty s mezinárodním přesahem. Pořádá rovněž diskuze, workshopy a řadu mimodivadelních aktivit souvisejících a korespondujících s obecným kulturním rozvojem v otevřené, demokratické společnosti.

 • Hostování vybraných mimopražských / zahraničních projektů
  Motus pravidelně uvádí výjimečné projekty mimopražských či zahraničních souborů. Naším hlavním dlouhodobým záměrem v letech 2011-2018 bylo systematicky posilovat a prohlubovat spolupráci s umělci i produkcemi zejména z dalších post- komunistických zemí.

 • Projekty ve veřejném prostoru
  Každoročně jsme zrealizovali alespoň jeden projekt "mimo divadlo", například Mexické dušičky v parku Stromovka, zásadní ve svém přesahu a spojitosti s bezprostředním okolím. Motus byl také spoluiniciátorem projektu Den bez aut o.s. Auto*Mat a městské sousedské slavnosti Zažít město jinak. V letech 2013-2018 v ulici Františka Křížka spoluorganizoval její jarní variantu s názvem Františkovy lásky.

 • Práce pro děti a dětské práce
  Motus se cíleně věnuje tvorbě pro děti a mládež. V dopoledních hodinách pořádá rozličná divadelní představení speciálně pro mateřské školky, základní a střední školy. Do června 2018 provozoval oblíbené divadelní studio Alfred Junior, celoroční kurz autorského divadla pro děti ve věkové kategorii 6-12 let.