Kdo jsme

Zapsaný spolek Motus

Motus z.s. je nezisková nezávislá organizace založená mladými umělci, producenty a promotéry se záměrem podporovat, rozvíjet a propagovat nové umělecké práce a projekty. Snaží se o kontinuální zlepšování podmínek pro tvorbu nezávislých tvůrců, o prosazování změn a o porozumění současným trendům ve vývoji českého kulturního prostředí, s vědomím neoddělitelnosti aktivit od směřování evropské kulturní praxe.

Motus z.s. funguje v prostoru divadla i mimo něj od roku 2001. Více než deset let tak pomáhá vytvářet a prezentovat díla nezávislých a inovativními způsoby pracujících umělců a uměleckých skupin. Na postu programové ředitelky a výkonné manažerky Motus z.s. se v průběhu této doby vystřídaly Šárka Havlíčková, Daniela Voráčková a Maria Cavina. V současnosti je uměleckým ředitelem Ewan McLaren, provozní manažerkou Milena Dörnerová, manažerkou PR Barbora Šlapáková, vedoucím technikem Jan Kalivoda a předsedou představenstva Petr Tyc.

Mezinárodní spolupráce:

 • V období 2013-2015 se Motus z.s. v součinnosti s Goethe Institutem ve Varšavě, Lublinským kulturním centrem a Státní taneční akademií v Athénách účastní evropského projektu „Identity. Move!“. V jeho rámci pracuje na vývoji deseti až dvanácti choreografických konceptů.
 • Od května 2012 je Motus z.s. členem EEPAP (East European Performing Arts Platform).
 • V dubnu 2012 Motus z.s. spolupořádal v rámci Pražského Quadriennale mezinárodní sympozium „Dramaturgie autorského divadla: Sdílený prostor“.
 • Od roku 2011 spolupracoval Motus s L1 Association v Budapešti na následujících projektech, realizovaných v rámci zemí Visegrádu: Workshop Flying low (Budapešť 2011) a na Laboratorium of Dance Criticism (Budapešť 2012).

Nejdůležitější ocenění:

Koprodukční projekt Andrey Miltnerové a Motus z.s. byl vybrán na prestižní seznam tzv. Priority Companies 2013 nejvýznamnějšího evropského networku Aerowaves.
V roce 2004 obdržel spolek Motus v rámci festivalu Příští vlna / Next Wave ocenění za producentský počin roku. Pocta byla Motusu udělena za koncepci divadla Alfred ve dvoře jako scény pro nové divadlo a za založení projektu Nová síť.

Motus z.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře

Cíle:

 • dát prostor novým uměleckým myšlenkám a podílet se na realizaci tvůrčích experimentů
 • prezentovat progresivní uměleckou tvorbu a provokovat kontinuální výzkum
 • zajišťovat prostory na zkoušení a přípravu nových projektů
 • poskytovat konzultace a mentorování projektů
 • organizovat workshopy, kurzy, diskuse a konference na aktuální témata
 • navazovat tvůrčí partnerství s ostatními organizacemi v oblasti
 • zajišťovat provoz a program divadla Alfred ve dvoře
 • přibližovat inovativní umělecké myšlenky a projekty širší veřejnosti a divákům
 • dokumentovat nové práce a vytvářet databázi s archivem materiálů o jednotlivých projektech
 • vytvářet přesahy a spolupracovat s organizacemi operujícími mimo uměleckou oblast

poštovní adresa a kancelář:
Veverkova 28, Praha 7, 170 00
tel/fax: (+420) 233 376 985


sídlo a fakturační adresa:
MOTUS z.s.
zapsaný u MS Praha, oddíl L, vložka 11671

Veverkova 28, Praha 7, 170 00
IČO: 26527120

divadlo Alfred ve dvoře
Františka Křížka 36, Praha 7, 170 00
tel. 233 376 997

Výroční zprávy


Stanovy ke stažení

předseda sdružení
Petr Tyc

rada
Maria Cavina
Daniela Voráčková

umělecký ředitel
Ewan McLaren

členové Kruhu MOTUS
Jiří Adámek
Vladimír Burian
Maria Cavina
Jakub Grosman
Jakub Hybler
Howard Lotker
Ewan McLaren
Tomáš Procházka
Philipp Schenker
Petr Šourek
Veronika Švábová
Daniela Voráčková
Petr Tyc
Jan Kalivoda
Olga Škochová-Bláhová
Milena Dörnerová
Tereza Magnan