BREAK MY HEART, PLEASE!

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA
délka představení: min
fyzické divadlo
jazykově bezbariérové
THEATRE XXL
animace: Jan Zajíček
dramaturgická spolupráce: Apolena Látalová
hrají: Nora Sopková, Petr Vaněk, Jana Černá
hudba: IKONA
kamera: Matěj Cibulka
light design: Jan Dőrner
produkce: Petr Vaněk, Dominik Blachut

Boj je Reakce Empatie Aktu, která Kumuluje Mé touhY vznikající ze Hry lidské Evoluce; Adrenalin, Radost mění Tichá Přitažlivost Lásky jejíž konec je velký Eror; nastává Adaptace na nové prostředí; nastává Souboj mezi nimi až do vyvrcholEní.“

Síť příběhů, osudů a setkání vyprávěná pohybem, animací, hudbou a světlem.

Námětem nového představení Nory Sopkové, stejně tak jako předchozích představení (BEZ NÁZVU, APNIE), je studie člověka.

V představení Break my Heart, Please! se na scéně objevují 3 postavy (2 ženy, 1 muž). Jsou jakoby náhodně vybrány z davu a s určitou samozřejmostí ožívají a naplňují MODELOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE. Tím se na povrch dostávají rozdílné osobní fragmenty ve vztahu muž - žena - žena.

Kde v tomto vznikajícím příběhu se pohybuje hranice vzájemné harmonie a kde dochází ke střetu? Strukturu představení tvoří SCÉNICKÉ OBRAZY dotvářené abstraktními animacemi, na které plynule navazují reálné filmové příběhy zmíněných postav. To vše spolu s hudbou a light designem se spojuje do jedinečného tvaru, který zachycuje spletitou živoucí sít vzájemných vazeb.
THEATRE XXL

„Rozinku na dortu múzy Thálie je další uskupení nejmladší generace - fyzické, jazykově bezbariérové Theatre XXL. Patřím ke generaci odkojené pocitovým divadlem, jehož průkopníkem bývalo kdysi brněnské HaDivadlo. Theatre XXL je jeho novým, velice smysluplným pokračováním.Příběhy plné magie a fantazie! “(J.P. Kříž, Právo)
Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR a v koprodukci s divadlem Alfred ve dvoře – Motus o. s.
Děkujeme partnerům projektu: Michael Samuelson Lighting Prague s.r.o.,Carhartt, Cross Club, Metrostav, Kpr. tiskárna, Rádio 1.