PROMĚNA

Mode Theatre Company, Japonsko (Podnájem)
délka představení: min
Představení v japonštině s českými titulky

Henshin (Proměna, 2007) představuje poslední ze série Kafkových novel, které adaptoval Osamu Matsumoto, přední japonský režisér specializující se na Kafkovy texty (Před Proměnou Matsumoto zdramatizoval také povídku Amerika, Zámek a Proces). Matsumoto v adaptaci odvrací pozornost od Gregora, hlavní postavy, která se postupně mění v hmyz a zaměřuje se na dramatickou transformaci ostatních postav, které jej obklopují. Výsledkem je představení nabízející neobvyklý pohled na věc a typický kafkův humor. Adaptace byla kladně přijata kritikou, která vyzvedla schopnost hry poprat se s takovými tématy jako je rodiná pospolitost nebo diskriminace.

Divadlo MODE:
Osamu Matsumoto založil MODE theatre v roce 1989 jako svou vlastní produkci. Matsumoto patří mezi oceňované režiséry. Věhlas získal za své adaptace Čechova, Wildera, Becketa a současné japonské hry. Aktivně spolupracuje se současnými japonskými autory Miri Yu, Orizo Hiratou a Yoji Sakatem. Od roku 2000 se divadlo MODE věnuje převážně textům Kafky a Čechova a pracuje experimentální formou, při které převádí na jeviště výsledky workshopů. Matsumotovo divadelní práce byla několikrát oceněna, mimojiné cenou japonského Ministerstva kultury, Yomiuri divadelní cenou nebo cenou za performing arts v Kinokuniye.