Tvůrci

Klára Jelínková

Interpretaci gregoriánského chorálu se věnovala již v dětství. V letech 1998 – 2008 byla členkou souboru Schola Benedicta, se kterým realizovala CD Václav II. Působila v pařížské schole Choeur grégorien de Paris, voix de femmes. Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, je doktorandkou Ústavu filosofie a religionistiky tamtéž. Překládá do francouzštiny (Reynek, Zahradníček).

PředstaveníRole
VRSTVENÍ – HLEDÁNÍ SKLADBYpohyb, zpěv a zvuky


zpět