Tvůrci

(kolektiv) Olga Škochová Bláhová & Anna Synková, Tereza Wollnerová, Ludmila Hošková, Klára Jelínková, Jakub Hybler a Ladislav Železný

Olga Škochová Bláhová / Scénografka, performerka, kulturní aktivistka. Doktorandka Katedry Autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze, absolventka oborů Scénografie a Divadelní antropologie tamtéž. Spolupracovala na koncepcích řady výstav, angažuje se ve Spolku posluchačů absolventů a přátel DAMU a v aktivitách divadla Alfréd ve dvoře v Praze. Dlouhodobě se věnuje organickému propojování uměleckých disciplín (experimentální dílny ve spolupráci s japonskou skladatelkou a performerkou Sachiyo Takahashi a J.N. Piskačem „Intermediální Improvizace“, „Intermediální studio“ - v rámci „Srdce PQ03“ aj.). Kromě projektu „Vrstvení – hledání skladby“ se věnuje projektu „Haiku kojící matky“ a připravuje sérii velkoplošných kaligrafií s názvem „Lyžařská haiku“ s tématikou novodobého „útěku do hor“.

Anna Synková / V letech 1996–2002 studovala na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, obor herectví. Byla v angažmá v divadle Minor v Praze a v divadle Drak v Hradci Králové. Dále spolupracovala s divadly Nablízko, Disk, Ponec, Roxy NoD, Alfred ve dvoře a Loď Tajemství bratří Formanů. Dlouhodobě spolupracuje s režisérem Jiřím Adámkem na projektu BocaLocaLab (Tiká tiká politika 2006; Evropané 2008) a s nezávislou norsko-anglickou skupinou NIE. V současnosti je na volné noze.

Tereza Wollnerová / Studentka Evangelické teologické fakulty – obor sociální práce. Od dětství se věnovala hře na klavír a sólovému zpěvu. V letech 2004 – 2008 byla členkou souboru Schola Benedicta, se kterým se podílela se mj. na natáčení CD Václav II. V současné době působí v ženském souboru Tiburtina, který se specializuje na interpretaci gregoriánského chorálu a raného vícehlasu. V Národním divadle zpívá v opeře Aleše Březiny „Zítra se bude“.

Ludmila Hošková / Vystudovala violu a obligátně zpěv na VŠMU v Bratislavě. Byla členkou Albrechtova kvarteta a komorních orchestrů Academia, MTMI UNESCO, Komorního orchestru A. Jablokova a Slovenského komorního orchestru B. Warchala v Bratislavě. V současné době je členkou souboru Tiburtina a také violové skupiny Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Pedagogicky působí na ZUŠ Taussigova v Praze.

Klára Jelínková / Interpretaci gregoriánského chorálu se věnovala již v dětství. V letech 1998 – 2008 byla členkou souboru Schola Benedicta, se kterým realizovala CD Václav II. Působila v pařížské schole Choeur grégorien de Paris, voix de femmes. Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, je doktorandkou Ústavu filosofie a religionistiky tamtéž. Překládá do francouzštiny (Reynek, Zahradníček).

Renata Pušová / Se zpěvem začínala v Kühnově dětském sboru. Zpěv dále vystudovala pod vedením Magdy Bělohlávkové na Gymnáziu Jana Nerudy. Je absolventkou oboru Hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně. Je členkou souboru Collegium Vocale 1704, Tiburtina a souboru Collegium 419. Spolupracuje i s dalšími ansámbly specializujícími se na provozování barokní hudby.

Jakub Hybler / Technický ředitel Divadla ALFREDVEDVOŘE, pedagog Institutu intermediálních studií na ČVUT v Praze, zakládající člen a pedagog Institutu světelného designu, člen divadelního projektu HANDAGOTE

Ladislav Železný / Vystudoval SPŠ Keramickou v Bechyni, intermedialní školu PaedDr. Jana Svobody a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně. V současné době pracuje jako zvukový designer slovesné umělecké tvorby v Českém rozhlase. Vystupuje jako autor zvukových instalací, performer a multimediální umělec.

PředstaveníRole
VRSTVENÍ – HLEDÁNÍ SKLADBYautor


zpět