ŽIVÁ PARTITURA

hudebně-vizuální ztvárnění pěti maďarských lidovek
délka představení: min
interaktivní performance
jazykově bezbariérové

Putování prostorem partitury jako dobrodružné odhalování principu nekonečného rozvíjení hudebních motivů. Jádrem představení je elektronické ztvárnění maďarských lidovek. Kombinací vizuálních prvků, živého samplování hudebních nástrojů a další elektronické dekonstrukce se autorům podařilo manifestovat živou interaktivní zvukovou paměť. Diváci se tak stávají svědky vznikající a znějící partitury.

Unikátní hudební performance je postavená na studii fenoménu partitury. Vizuální umělec Tomáš Vaněk bude mít k dispozici plátno představující prostor partitury. Plátno bude snímané webovou kamerou a na něj bude umělec pomocí šablon a sprejů a dalších překvapivých nástrojů v reálném čase zaznamenávat, členit a ovládat zlomky hudebních motivů. K obrazovým prvkům budou přiřazovány prvky hudební, které budou dále elektronicky modelovány.

Struktura Živé partitury se podobá "sluneční soustavě". Jeden zvukový objekt lze přirovnat ke Slunci a zvukové efekty k obíhajícím planetám. Pohyb uvnitř této soustavy mění vzdálenosti a vzájemné působení. Proměnlivé vztahy zvukových prvků dynamicky generují nekonečné variace hudební kompozice.

Podoba Živé partitury navazuje na Floexibilní výzkum v oblasti nových médií, hledání nových interaktivních hudebních nástrojů (instalace Křižovatka, či RGB 1 a RGB 2) a sérii participačních projektů Tomáše Vaňka.
projekt podpořili: MOTUS o.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře; Tranzit