ZE TMY A TICHA

délka představení: 0 min
taneční divadlo

Tanečně-hudební projekt zpracovává jedinečný život u nás neznámé Helen Kellerové, nevidomé a hluché ženy, která dosáhla toho, že se naučila mluvit a psát a stala se významnou mezinárodní mluvčí pro hluchoslepé. Život této Američanky je ukázkou vnímání za hranicemi sluchu a zraku, vnímání jinými smysly, které jsou ve většině lidech spící. Otevřenost, s jakou o sobě hovoří, souzní s Pavlou Šuranskou a jejími texty - výkřiky. V představení se setkávají texty Helen Kellerové a Pavly Šuranské: žena, která žila před stoletím, promlouvá ústy ženy vstupující do života právě nyní… Pavla Šuranská je studentkou Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené, součástí představení je její poezie z nedávno vydané debutové sbírky Básně.
Benefiční představení, jehož výtěžek bude věnován občanskému sdružení LORM, které poskytuje ochranu a pomoc hluchoslepým lidem. Představení má rovněž upoutat pozornost veřejnosti ke sbírce „Černobílé dny“, jež proběhne 15. a 16. dubna a má občanskému sdružení napomoci získat finanční podporu na dlouhodobé poskytování služeb pro hluchoslepé klienty.