SVATEBNÍ KOŠILE

délka představení: 0 min
výtvarné divadlo

Mladá panna čeká na svého mládence, kterému se zasnoubila. Ten odešel do ciziny a je to dlouho co se nevrací. Dívka se často modlí za jeho návrat. Jednoho večera se milý objeví. Žádá dívku o ruku a ještě tentýž večer ji odvádí s sebou do svého hradu. Putují spolu nocí, ubíraje se trnitou cestou, lesem a bažinami…. až ke hřbitovu. Tam teprve dívka pochopí odkud se její milý vrací a kam si ji chce odvést. Do záhrobí! Dívka se schová v márnici, do které se díky její upřímné modlitbě umrlec nemůže dostat. Vysvobození jí přinese až ranní zakokrhání kohoutí družiny. Divadlo ANPU hledalo pověst, píseň či baladu, a byla to právě Svatební košile, která nám svou literární i obsahovou barevností umožnila připravit divadlo výtvarné, experimentální, kde hlavní roli hrají všichni a všechno. To znamená herci, loutky, masky, zpěv, hudba, světla, svíčky, obrazy, stíny … pocity. Pro nás je „Svatební košile“ opravdovým literárním pokladem. A tak nám přišlo milé vůči dětem i dospělým nastudovat ji, aby se všichni ponořili do té „pohádky“, která je pak povede světem poněkud netradičního divadla. Představení je nejen pro velké, ale i pro trochu menší diváky - nikdo se nemusí bát, tak jako v pohádce, i v tomto poetickém hororu, nakonec vše dobře dopadne.