"Plastikové duše fiktivních postav Lota, Kota, Spota, Mreka, Še a Mária nacházejí novou realitu ve zvrácenosti a absurditě. Možnosti jsou neomezené." Krepsko proklik vzniklo jako improvizační těleso se stálým počtem účinkujících, které těží především z totální nesourodosti samotných herců. Krepsko je především situačním divadlem - rozkládá obrazy vznikající na jevišti a štěpí inspiraci jednotlivých hráčů ve vzájemné iracionální reakce, které ústí v absurdní situace. Krepsko situace nejen staví, ale hlavně hledá cesty, jak je bořit. Rozklad či destrukce herecké situace tak otevírá velké pole novým podnětům a přehodnocuje hru samotnou. Krepsko chce divákům kromě poučení a vyprávění nabídnout prostor pro riskantnější cestu k vlastnímu porozumění a potěšení z dívání. Snaží se pro to však hledat formu přinejmenším úsměvnou.
Projekt vznikl za podpory Nadace OSF Praha.