ROMEO A JULIE

Dva rody, oba stejně proslulé, zde v krásné Veroně, zas dávná zášť popouzí k hněvu, nové rozbroje vodí je cestou úkladů a vražd.
Milenci, kteří pod zlým znamením se z těchto dvou nepřátelských rodů zrodí, svou bědnou poutí a svým trápením, svou smrtí teprve smíří oba rody. O jejich lásce, poznamenané smrtí, o sváru rodičů, jejž urovnat nemohlo nic, než smutný konec dětí, hodinu vám budeme hrát. Když něco selže, buďte shovívaví a snad to naše řeč spraví.
W. Shakespeare


Představení Divadla ANPU „Romeo a Julie“ je představení autorské s použitím textu W. Shakespeara. Rozhodli jsme se nastudovat toto představení netradiční cestou - to znamená nastudovat představení výtvarné, experimentální, kde hlavní dekorací je malovaná sametová opona a 70 let staré loutkové divadlo. Na oponě je namalované město Verona, kterého okna, dveře, cesty a další jsou průchozí, otvírací, zavírací a tak je umožněno vstupovat do scény plošným loutkám…. A tím pádem se opona, která bude sloužit jako „obraz“ promění na čas v opravdové divadlo. V 70 let starém loutkovém divadle hrají 30 cm loutky - marionety. Kromě těchto dvou hlavních atributů hrají v představení všichni a všechno. Živí herci, masky, svíčky, stíny, živá hudba, pocity, loutky…..