ÓDA NA PŘÍTOMNOST

rozhovory skrz čas a prostor
délka představení: 0 min
experimentální pohybové divadlo

Příběh dvou žen, které se tak dlouho míjejí každá ve své přítomnosti, až se setkají v okamžiku TEĎ. Zachycení neustálého plynutí našeho vědomí mezi přítomnou chvílí, vzpomínkami na minulost a představami budoucnosti, ten neustálý pohyb mezi fantazií a realitou. Báseň o hledání klidu. Představení vycházející z techniky kontaktní improvizace, pro dvě tanečnice a vokalistku, obraz každodenního putování naší mysli, které absolvujeme, aniž bychom si jej vlastně uvědomovali.
Autorky představení děkují za podporu Ministerstvu zahraničních věcí ČR, North Carelian Regional Arts Council a The State Arts Council for Dance (Finsko).