KRUHELNÍK

délka představení: 0 min
akce – instalace – performance

Mobilní objekt a lidské tělo v konfrontaci s různým prostředím. Opouštíme své domovy a vydáváme se na cesty, které nás však často dovedou k vědomí, že se rádi navracíme tam, odkud jsme vzešli. Kruhelník je autorským projektem performerky Jitky Otevřelové, v současné době absolvující pražskou DAMU. Sólová choreografie kombinující slovník pohybového a tanečního divadla je osobní výpovědí o postavení ženy v současném světě. Performerka pracuje s Kruhelníkem - mobilní trojúhelníkovou plochou, jejímž složením vzniká jehlan. Kruhelník tak tvoří komplexní divadelní prostor, do nějž vstupuje člověk jako rovnocenný partner, který svým jednáním vytváří vztah, a ve vzájemné konfrontaci otevírá hru. V minimalistických, formálně přesných obrazech se odehrává putování ženy sama k sobě - opouští bezpečí domova a podobna Malému princi začíná hledat něco, co by její život naplnilo, co by ji uspokojilo. Jakmile nabude dojmu, že se již plně identifikovala se svou rolí a postavením, zjišťuje, že se jedná o pouhou iluzi. Postupujícím nalézáním a ztrácením sebe sama vzniká cesta, po níž se žena pohybuje jako v kruhu. Věčné hledání, putování, při němž se vyrovnává se samotou. Při představení vzniká pozoruhodný protiklad amorfního těla s čistě geometrickým prostorem. Skrze transparentní stěny kruhelníku divák sleduje soustředění na precizní práci s tělem, ale v přeneseném slova smyslu nahlíží do ženské duže a stává se svědkem intimního procesu vyrovnávání se sama se sebou.
Projekt vznikl za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha.