IT´S SO LOVELY, že ?

Tři ticha, tři hlasy. Tři obličeje za oknem. Tři světy schované za dveřmi bytu, ze kterých se vychází ven na rozbouřenou ulici. Kroky na chodníku. Rytmus bot vyťukává píseň. Když se spletou tři písně o samotě, vzniká hudba o sdílení. Když se potkají tři ticha, zazní zvukem. Představení o tom, co si nosíme v sobě a o tom, co z toho umíme a chceme sdílet. Kukátko do světa tří žen a jejich příběhů. Představení využívá tance a hudby jako rovnocenných, stejně důležitých výrazových prostředků tak, aby zvuk nebyl jenom ilustrací nebo podkladem, ale spíše samostatným autorským počinem. Spolu s tanečnicí jsou tak dalšími účinkujícími dvě hudebnice, Ridina Ahmedová, Petra Ernyeiová, a k tvorbě zvukových podkladů byl přizván také hudebník Jan P. Muchow. Z rytmů, zvuků, hlasu a dechů, barev a nálad, odrazů úzkostí i radostí vznikne mozaika, která bude zrcadlem tří ženských světů.

Ridina Ahmedová - okno Petra Ernyeiová - na přechodu