GORILLAS

divadelní kastrace
Starý čínský dům skrývá v temnotě svých pokojů, osvětlovaných jen matnou září voskovic a stovkami světlušek za oknem, množství záhad a tajemství. V domě žije čtveřice osamělých žen. Mají bíle nalíčené tváře, lícní kosti zvýrazněné dotekem ruměnce, bohaté vlasy jako černé mračno, kvítek na čele a ústa jako malou třešničku. V tichých zdech domu jim ale pomalu dochází dech. Není síly, která by se tomu postavila. Moc uvnitř rodiny se ukrývá v náručí drobných kvítků, které uvadají v porcelánové míse. Život zaniká stejně, jako se chýlí šíje obyvatel domu za všudypřítomné účasti duchů a démonů.

Dům je jako organismus, ukrytý svět, ve kterém žijí postavy. Zároveň ho postavy mají v sobě. Nevyslovené zůstává uvnitř. Jsme daleko víc v zajetí vnitřních pout než těch vnějších. A zároveň vnitřní a vnější je v naprosté závislosti. Snaha uchránit soukromé to UVNITŘ je právě v přímé vazbě na tamtom VENKU.

V Gorillas se Ondřej Lipovský po sedmi letech vrací k většímu autorskému projektu, na němž participuje několik dalších performerů, tanečníků a herců. Původně se mělo jednat jen o mužské obsazení, ale v průběhu zkoušení se doplnilo o ženskou část. Vizuální ztvárnění představení bylo inspirováno starými malbami na hedvábí, zobrazující situace a žánrové scény ze života dvorních dam dynastie Thang (689–759 n. l.). Prvotní nápad oživení čínského obrazu se v průběhu doby, během které s ním Ondřej Lipovský pracoval, začal rozvíjet a narůstat. Na chystané představení, v němž postavy dvorních dam měli vytvořit muži, mělo původně navazovat další představení s performerkami obsazenými do mužských rolí. Propojením těchto dvou konceptů dochází k složitějšímu vrstvení mužského a ženského principu, jejich prolínání, překrývání a mísení. Do představení se otiskly Lipovského zážitky a zkušenosti z roční stáže v Číně a ze situací z běžného života na tamních ulicích.
podpořili: MOTUS o. s. – produkce divadla ALFRED VE DVOŘE, Ministerstvo kultury ČR

foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný foto Pavel Hejný