FIGURES IN A LANDSCAPE

Každodenní akrobacie podle Francise Bacona
délka představení: 55 min
taneční divadlo

Těla se snaží všemi póry své kůže uniknout ze špatně naučených a nepřátelských postojů. Jejich každodenní kruté i směšné akrobacie se rychle zvrhnou v povodeň. Těla přetékají. Nazveme to tancem. Zneklidňující Baconovy figury zviditelňují síly těla, které již nemají nic společného s psychologií a uměním forem: Zvláštním druhem niterného rozčílení přetéká tělo přes hranice kůže. Tanec, ze kterého zmizely figury a rovnováhy, tanec pádů, rozpadu a výbojů, tanec nervů a masa. Jistý druh zvířecí hysterie převrací individualitu tváří. Divadlo, v němž hercům vytrhli slova z úst a znemožnili gesta, divadlo-cirkus, kde se stávají nebezpečnými i ty nejjednodušší přesuny a postoje,divadlo, kde jsou vztahy mezi lidmi především drsně fyzické.
Projekt vznikl za podpory Nadace OSF Praha