EDISÓNI

délka představení: 0 min
divadlo objektů a pohybů

Čtyři navzájem propojené etudy dotýkající se věcí a objektů (skleničky, stůl, stlačený vzduch, kolagenová střívka, smetáky apod.), které se mohou stát dobrodružným a nevyčerpatelným tématem, pakliže jim nasloucháte, objevujete jejich vlastnosti a schopnosti, učíte je a oni učí zase vás... „Edisónství“ je synonymem pro hledačství, zvídavost, nadšení a nikdy nekončící hravost - je to síla tvořivá a veskrze pozitivní. Edisónem je každý, kdo nekapituluje před věcmi jako před hotovými, předem danými samozřejmostmi, ale chce si na ně sáhnout, vidět je jakoby poprvé - a tím pádem si s nimi hrát a objevovat je...
Projekt vznikl za finanční podpory Nadace OSF Praha a Statutárního města Brna.