Představení je založeno na principu animační knížky, médiem ale není technika, nýbrž lidská těla, pohybující se v různých sekvencích ve vzduchu nad diváky. Tak vzniká filmový efekt, umocněný animací, světelným designem a hudbou z produkce berlínského DJ Edu Delgada. „Daumenkino (animovaná knížka) je formální název pro to, co vytváříme. Vnitřní aspekt je, že se snažíme ukázat skupinové procesy, to, jak skupina může nebo nemůže pracovat společně. Co se stane, když jeden člověk přestane spolupracovat nebo když se jiný stane vůdcem. Jak může skupina tanečníků být ve vzájemné harmonii nebo i v neshodě. Jak směřuje k rozpadu a pak se znovu spojí. To se snažíme znázornit pomocí všech těch figur.“ Andrea Jana Korb „Všichni pocházíme z měšťanských rodin, které chtěly, abychom studovali. Tak jsme studovali a pak jsme se dali k cirkusu. Je to jiný způsob, jak dělat cirkus, protože jsme v něm nevyrostli a není zřejmé, že je to to, čemu se máme věnovat: musíte si to vybojovat. Není to vášeň zděděná po rodičích, musíte si ji najít sami.“ Nils Wollschläger