Představení osciluje mezi humorem a hlubším prožitkem lidského bytí, mezi konkrétním beckettovským divadelním světem a abstrakcí choreografických linek a geometrie. Základem práce na představení bylo hledání autentického lidského pocitu a způsobu jeho zprostředkování. A především zde byla potřeba mluvit o člověku, o jeho dvojí podstatě a žízni po komunikaci, která překoná i lživá slova.
projekt vznikl za podpory Motus o.s., Nadace Open Society Fund Praha, Francouzského institutu v Praze, AFAA, Skupiny Christine Bastin a Tartare. Projekt vznikl díky česko-francouzské iniciativě SE.S.TA (Setkávání současného tance), která svou soustavnou aktivitou vytváří v Čechách ojedinělý rámec dalšího vzdělávání pro taneční profesionály: pedagogy, interprety nebo choreografy. Tvůrci děkují HAMU a Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy - Stanici techniků.