Performance zachycuje stav „očekávání“, stav před rozhodnutím, stav pasivity, ze kterého se teprve něco zrodí. Těží z jedinečné vazby mezi imaginací a realitou, která v divadle vzniká díky komunikaci mezi hercem a divákem. V zóně neomezené síly, v okamžiku, který potenciálně nabízí celý svět, v čase, ve kterém jsme se ještě nerozhodli, je možné spatřit vzestup i prudký pád, napětí, euforii, plnost života i smrt.

Projekt vznikal od začátku pod vlivem dvojí „mentality“: Podíleli se na něm mexičtí a čeští umělci. Tomu odpovídají i dva herní plány performance. Jeden je soustředěný, kontemplativní, velmi klidný – někdy zdánlivě neúnosně pasivní. Další překvapuje zvláštní tvrdostí, neustále přítomnými sadisticko surreálnými experimenty. Paralelní plány propojuje „hlavní postava dramatu“ – Axolotl, zvláštní druh obojživelníka, který má také svoji dvojí „mentalitu“: Může žít a rozmnožovat se v larvální stádiu - v podstatě jako nedospělý jedinec či se za určitých podmínek proměnit – dospět, stát se mlokem.
Představení vzniklo ve spolupráci s Divadelním ústavem, za podpory Ministerstva kultury ČR a Hl. města Prahy v rámci projektu Sezóna českého divadla v Latinské Americe. Zvláštní poděkování patří Mexickému velvyslanectví v Prazea mexické Národní radě pro kulturu a umění CONACULTA a mexickému ministerstvu zahraničních věcí.