AKTA ANDĚL

mystifikace, experimenty, fakta
délka představení: 0 min
vizuální divadlo

Opravdu andělé existují teď a tady? České ministerstvo mysterií povolalo Speciální jednotku Ynterpolu pro nedefinovatelné jevy (S.J.N.J.) do České republiky k několika zvláštním případům. Speciální agenti Dr. Hanne Hansen (D.V.M. - Dánský úřad výzkumu myšlenek), Mjr. Robert Meili (S.S.A. - Švýcarská spirituální agentura) a seržantka Nováková (ČMM - České ministerstvo misterií) odhalují v úvodní přednášce překvapivá fakta, demonstrují experimenty a nabízí nečekaný přístup k novým formám ‘vizí‘. Scénické obrazy bizarním humorem a hravou ironii vypovídají o různých lidech a zvou do fantastického světa nadpřirozených jevů. Staňte se očitým svědkem! Na projektu AKTA ANDĚL spolupracovali dánská herečka Helene Kvint, česká tanečnice Veronika Švábová, švýcarský herec a výtvarník Philipp Schenker a hudebnice Marika Papach z USA. Existují opravdu andělé? Tzv. vyslanci Boha, jsou známí z různých náboženství a to ve velice různých podobách. Tisíce let se věří v jejich existenci a jsou zároveň bohatým zdrojem inspirace také v umění. Oproti tomu moderní racionální vědecký pohled na svět takový duchovní element nepřipouští. Představení AKTA ANDĚL přináší s humorem a sebeironií konfrontaci těchto dvou pohledů. Důsledná hra o vytvoření pravdivé atmosféry přivádí diváky do situací s nečekaným až absurdním vyústěním. Jak dalece jsme ochotni uvěřit v něco, co je prezentováno jako ‚realita’, ale ve skutečnosti je jen fikce. Hranice mezi realitou a vírou v nadpřirozeno je velice subjektivní.
Projekt vznikl za podpory Českého ministerstva mystérií, Hlavního města Praha a Open Society Fund Praha. Projekt je soukromou poctou Mulderovi a Scully, Představení je uváděno česky a anglicky.