ADA&PTER

Skupina KREPSKO se po několika letech cílených převážně na formování vlastního divadelního jazyka v čistých jevištních improvizacích začala opět tuto sezónu soustředěněji zabývat i vlastní neimprovizovanou tvorbou. Po dubnové premiéře představení Nejmenší žena na světě uvádí další projekt pod názvem Ada&Pter. Představení se soustředí jen na jedno vyhrazené společné místo. V tomto místě si některé postavy vydobyly svá teritoria, svoje vlastní místa, svůj “klid“. Iluze klidu, řádu a pořádku je do jisté míry prospěšná. Někdy a někde však časem může dosáhnout až obludných rozměrů. Životní perspektivy se vám tak nenápadně začínají formátovat a zplošťovat, až dočista ztratíte orientaci. To navíc poznáte teprve v okamžiku, kdy vám někdo váš klid začne rušit… Ada&Pter je o náhodném setkání dvou neslučitelných principů. Jde o nutnost a nemožnost se přizpůsobit. Je o touze po spojení a poznání, o odhodlání se ke kroku do neznáma. O přehlédnutých podobnostech a o kraji bez dohod. Kdo v tomhle místě ví, co je lepší a co horší? Máme všichni stejná přání? …je divadlo nebezpečný úkryt?