ACTOR SOLIVAGUS

scifi z komunálního bytu
Velmi se podobá všem okolo. Dovedně drží krok s rytmem všednodennosti. Přitom je jiný než ostatní. Divný - víc než by se dalo očekávat. Je možné prolomit osamělost? Je nutné prolomit osamělost? Kdo chce prolomit osamělost? Andrej se ocitl mezi lidmi omylem a je nucen s nimi žít. Svou jinakost si nechává jen pro sebe a stane se jeho jediným potěšením. Velké úsilí však musí vynaložit na to, aby nebyl odhalen. Neustálým napodobováním lidí zapadne do rytmu lidské společnosti natolik, že k zachování své pravé identity musí použít ty nejradikálnější prostředky. Představení inspirované povídkou Andreje Donatoviče Siňavského Pchenc odehrávající se v Moskvě padesátých let.

Bohdan Holomíček, Michaela Stoilova