WORK IN REGRESS PT I. & PT. II.

Ioana Mona Popovici
délka představení: 60 min
Vizuální pohybové divadlo
jazykově bezbariérové
Work in Regress pt. II uvádíme 27. 11. v premiéře!

Představení Work in Regress pt. I. a Work in Regress pt. II. jsou cestou z prázdného a opuštěného prostoru, kde nic nelze ovládnout ani vlastnit, do místa, kde je vítězství a vlastnictví považováno za neodpustitelný a zásadní prohřešek.
V tomto místě je každé vítězství rovno ztrátě, musí zůstat v obavách skryto, až je nakonec zapomenuto.
Cesta je uzavřený kruh, vychází z nicoty a vede do bodu kamuflované, neviděné a nikdy nesdílené slávy. Výrazná identita a kuráž se stávají pouze vnitřní zkušeností, která s uplývajícím časem bledne ve prospěch lehkovážnosti.

Věnováno mým rodičům, Angele a Eugenovi.
(I. M. Popovici)

I. M. Popovici je tanečnice, performerka a divadelní režisérka, původem z Rumunska, kde vystudovala divadelní a filmové umění.
Jako tanečnice Ioana spolupracovala s Karine Ponties, Sarah Bild, Frederiquem Lescurem nebo Luisou Guerrou de Laocoi.
Mezi lety 2000 a 2004 byla členkou International Charles Linehan Company.
Ioaniny vlastní performance zahrnují Buy a Soup Get one for free, Dech, Stín, Nic, Requiem za psa, Židle, Vzdálené ráje, Portrét (Cena Sazky 2007), CARMEN MIRANDA IS DEAD, Work in Regress, Úplněk, Amnesic Days of Polar Nights a Cosmic Harmony Club (instalace pro Pražské Quadriennale 2011).
Za tři své performance byla Ioana nominovaná na cenu za nadějného mladého choreografa prestižním německým magazínem BalletTanz. Její práce byla presentována v Evropě a ve Spojených státech.
Představení podpořili: Nadace Život umělce, Motus – produkce divadla Alfred ve dvoře.