VYSTUPOVAT NA HRANICÍCH: VIDITELNOST, VIRTUALITA A RITUÁL / ATOM-r

workshop
délka představení: 240 min
Tento mezioborový workshop vedený souborem ATOM-r zapojuje pohyb, text a technologie prostřednictvím soudobého paradigmatu smíšené reality, ve které se prolínají fyzické a virtuální prostory. Účastníci vytvoří rituální performanci, v rámci níž budou používat gestický a pohybový jazyk, který aktivuje senzory na jejich chytrých telefonech. Ty pak budou generovat texty, obrázky a zvuky. Skupinový rituál bude navazovat na představení Kjell Theøry skupiny ATOM-r 7. listopadu ve Venuši ve Švehlovce.


KDY: 8. 11. 2017, 10-14h
KDE: Venuše ve Švehlovce
CENA: 600 Kč / 300 Kč
(zahrnuje vstup na představení Kjell Theøry 7. 11.)
JAZYK WORKSHOPU: angličtina

Workshop se bude soustředit na aktivaci hranic mezi viděným a neviděným, pravým a falešným, přírodním, nadpřirozeným a nepřirozeným. Bude kombinovat pohyb/tanec, jazyk/poezii a nová média/programování k průzkumu „queerování“ historických rituálů a ceremonií. K účasti vyzýváme umělce různého založení s vazbami na performativní umění, literaturu a technologie.

ATOM-r (Anatomical Theatres of Mixed Reality)
Judd Morrissey a Mark Jeffery již dříve spolupracovali v Goat Island Performance Group. V roce 2012 pak v Chicagu založili ATOM-r (Anatomical Theatres of Mixed Reality), soubor, který se zabývá zkoumáním forenzní vědy, anatomie a vtělení v 21. století prostřednictvím živé akce, jazyka a nově vznikajících technologií. ATOM-r bylo založeno jako odpověď na historickou architekturu tzv. anatomických divadel, prostorů vyvinutých k pozorování lidských pitev a raných chirurgických zákroků. Tohoto fyzického a koncepčního uspořádání je ve všech jejich pracích užito jakožto symbolu za účelem zkoumání historií a zkušeností těla a sexuality.

Skupina pracuje na rezidenčním postu na Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts v Chicagu. V nedávné době vystupovali v prostorách jako The Performance Arcade (Wellington, NZ), The Spire (Brighton, VB), International Museum of Surgical Science (Chicago), Grace Exhibition Space (NYC), Perform Chinatown (Los Angeles), ZERO1 Garage (San Jose), Eyebeam (NYC), Defibrillator Gallery (Chicago), Anatomy Theatre and Museum (Londýn, VB), Performing House (York, VB), a Museum of Contemporary Art (Chicago).

Více informací: atom-r.com, atom-r.tumblr.com