VŠE, CO JE KRÁSNÉ, ROZMNOŽIT MÁ SE / Divadlo D’EPOG

délka představení: 75 min
Dnešní ♪den♪ je jenom tvůj ♪♫ bav se ♪♫ raduj ♪♫ oslavuj ♪♫ hurá ♪♫ sláva ♪♫ je to tady, pozvi všechny kamarády.

Představení 14.11. uvádíme v rámci festivalu NOVÁ GENERACE

Inscenace Vše co je krásné, rozmnožit má se je aktuální produkcí Divadla D'EPOG, progresivního souboru sídlícího v Brně. V páté sezoně svého působení se soubor představuje autorským projektem, který druhově vychází z fyzického divadla, činohry a performance. Inscenace vzniká v koprodukční spolupráci s výraznými platformami současného umění Alfred ve dvoře, Stanica Žilina-Záriečie a Industra.

Tematicky se inscenace soustředí na oblast festivity moderní společnosti, na schopnost či neschopnost lidí slavit, bavit se, sounáležet, kolektivně prožívat. Jsme společnost, která sem tam potřebuje "vypnout" a sem tam prožít něco "extra". Každý den není posvícení a my ještě musíme napočítat spoustu dní, než přijde náš pátek vezdejší. Co a jakým způsobem oslavujeme? Oslava – čas, kdy se přestaneme nudit? Jaké katalyzátory zábavy potřebujeme? Potřebujeme z každodennosti unikat? Kam?

Režie: Lucia Repašská
Účinkují: Radim Brychta, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Zuzana Smutková a hosté
Scénografie, kostýmy: Matěj Sýkora
Dramaturgie: Matyáš Dlab


D’EPOG je platformou pro současnou experimentální inscenační tvorbu. Činnost divadla má laboratorní charakter. D’EPOG zkoumá divadlo a zkoumá divadlem. Primární materií, pomocí které D’EPOG svá témata artikuluje, jsou herec a prostor.
Tvorba divadla D’EPOG výrazně akcentuje roli diváka, míru jeho interpretační svobody a jeho podíl na vytváření významu představení. D’EPOG koherentně rozvíjí linii tzv. “dramaturgie prostoru”. S cílem atakovat limity divácké percepce programově experimentuje s nejrůznějšími modely organizace scénického prostoru – především vztahu hlediště/jeviště.

D’EPOG své projekty situuje do nedivadelních urbanistických prostorů, z nichž tematicky, ideově i konceptuálně vychází: Heteronym Nin, inscenace, která pojednává o obsedantní sebe-exhibici, je vsazena do vyprázdněné galerie. Di_sein, tvar tázající se po smyslu divadla, byl situován do tovární haly určené k demolici. Sonda do tématu lidské svobody a chudoby –Zahrada Crim, se odehrává v prostoru bývalé věznice a inscenace Ninivea exponuje motivy očisty a křehkosti hranic mezi intimním a veřejným na tribuně gigantického plaveckého stadionu. Provokativní česko-anglická inscenace 121 zas okupuje halu s názvem Malá Amerika a výtvarně ikonická ∞ výstavní síň Richard Adam Gallery.

Tvorba divadla D’EPOG žánrově lavíruje na pomezí činoherního a pohybového divadla a performance. Vedle inscenační činnosti má v tvorbě divadla významnou pozici výzkum herecké expresivity. Podstatnou součástí působení laboratoře divadla D’EPOG jsou workshopy zaměřené na herecký trénink, montáž akce a práci s energií.

Za “výrazně experimentální autorskou tvorbu na rozhraní činoherního a pohybového divadla” byla v roce 2011 divadlu D’EPOG udělena pocta festivalu ...příští vlna/next wave... Za výkon v monodramatickém diptychu ŽENA OBJEKT/ ŽENA SUBJEKT (Heteronym Nin - Display Pastrana) byla herečka Julie Goetzová nominovaná na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. Projekt ŽENA OBJEKT/ ŽENA SUBJEKT (Heteronym Nin - Display Pastrana) a inscenace NINIVEA zároveň získaly nominace Divadelních novin za nejlepší inscenace roku.

D’EPOG tvoří: Lucia Repašská (umělecká šéfka, režisérka), Matyáš Dlab (dramaturg), Radim Brychta, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Zuzana Smutková (performeři)

Jiná představení této skupiny: ∞, 121, Ninivea, Heteronym Nin, Zahrada Crim, Di_sein

Web skupiny: www.depog.com

Premiéra: 23. 4. 2015, Industra, Brno.
Podpořili / poděkování: MOTUS o.s. - produkce divadla Alfred ve dvoře. Inscenace vznikla za finanční podpory Statutárního města Brna, Visegrádského fondu v rámci programu Visegrad Art Residency Programme a za finanční podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.