Ojedinělý experiment propojuje chorálový zpěv, kaligrafii, pohyb a video projekci. Divák je svědkem, jak se navzájem inspiruje a do originálního tvaru skládá několik vrstev kompozice: minimalistický pohyb vokalistek, dynamický pohyb performerky a jejich vizuální i zvuková stopa. Chorálovou melodii doplňuje speciální zvukový design – pracuje s ozvučením nástrojů i podlahy, a přibližuje tak divákovi fyzický zážitek zpěvu v pohybu. Vše snímá z neobvyklého pohledu shora kamera, která zachycuje vznikající „pohybovou kaligrafii“.
Tvůrci se inspirovali uměním sino-japonské tušové kaligrafie, jehož podstatnou součástí je proces přípravy. „Rozmístění potřebných předmětů, tření a rozmíchávání tuše, koncentrace na gesto... to všechno trvá velice dlouho. Samotný akt kaligrafie se pak odehraje třeba během patnácti sekund. Pohyb ruky a zápěstí se přenáší do těla, štětec je tedy veden celým tělem. Lákalo nás, vyzkoušet si něco takového na jevišti.“

Živý zpěv vokalistek vychází z textu milostné Písně písní, zpracované v antifonách konce 15. století. Součástí kompozice jsou také originální technologické postupy a vynálezy. Pomáhají naplnit jeden ze záměrů projektu – prozkoumat, čeho je člověk schopen při zpěvu a pohybu zároveň.

premiéra: 12. 9. 2008

http://vrstveni.cz/

TŘI SUDIČKY aneb rozhovor s autorkou konceptu, herečkou a vokalistkou představení VRSTVENÍ – HLEDÁNÍ SKLADBY
poděkování: Oldřich Král, Ivo Medek, Štěpán Škoch, Barbora Sojková, Hana Blažíková, Václav Bláha, Jiří Hodina a Handa gote research and development

podpořili: MOTUS o.s. – produkce divadla ALFREDVEDVOŘE, Manon Record, game:factory jitex, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury České republiky

O TVŮRCÍCH:

Olga Škochová Bláhová / Scénografka, performerka, kulturní aktivistka. Doktorandka Katedry Autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze, absolventka oborů Scénografie a Divadelní antropologie tamtéž. Spolupracovala na koncepcích řady výstav, angažuje se ve Spolku posluchačů absolventů a přátel DAMU a v aktivitách divadla Alfréd ve dvoře v Praze. Dlouhodobě se věnuje organickému propojování uměleckých disciplín (experimentální dílny ve spolupráci s japonskou skladatelkou a performerkou Sachiyo Takahashi a J.N. Piskačem „Intermediální Improvizace“, „Intermediální studio“ - v rámci „Srdce PQ03“ aj.). Kromě projektu „Vrstvení – hledání skladby“ se věnuje projektu „Haiku kojící matky“ a připravuje sérii velkoplošných kaligrafií s názvem „Lyžařská haiku“ s tématikou novodobého „útěku do hor“.

Anna Synková / V letech 1996–2002 studovala na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, obor herectví. Byla v angažmá v divadle Minor v Praze a v divadle Drak v Hradci Králové. Dále spolupracovala s divadly Nablízko, Disk, Ponec, Roxy NoD, Alfred ve dvoře a Loď Tajemství bratří Formanů. Dlouhodobě spolupracuje s režisérem Jiřím Adámkem na projektu BocaLocaLab (Tiká tiká politika 2006; Evropané 2008) a s nezávislou norsko-anglickou skupinou NIE. V současnosti je na volné noze.

Tereza Wollnerová / Studentka Evangelické teologické fakulty – obor sociální práce. Od dětství se věnovala hře na klavír a sólovému zpěvu. V letech 2004 – 2008 byla členkou souboru Schola Benedicta, se kterým se podílela se mj. na natáčení CD Václav II. V současné době působí v ženském souboru Tiburtina, který se specializuje na interpretaci gregoriánského chorálu a raného vícehlasu. V Národním divadle zpívá v opeře Aleše Březiny „Zítra se bude“.

Ludmila Hošková / Vystudovala violu a obligátně zpěv na VŠMU v Bratislavě. Byla členkou Albrechtova kvarteta a komorních orchestrů Academia, MTMI UNESCO, Komorního orchestru A. Jablokova a Slovenského komorního orchestru B. Warchala v Bratislavě. V současné době je členkou souboru Tiburtina a také violové skupiny Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Pedagogicky působí na ZUŠ Taussigova v Praze.

Klára Jelínková / Interpretaci gregoriánského chorálu se věnovala již v dětství. V letech 1998 – 2008 byla členkou souboru Schola Benedicta, se kterým realizovala CD Václav II. Působila v pařížské schole Choeur grégorien de Paris, voix de femmes. Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, je doktorandkou Ústavu filosofie a religionistiky tamtéž. Překládá do francouzštiny (Reynek, Zahradníček).

Renata Pušová / Se zpěvem začínala v Kühnově dětském sboru. Zpěv dále vystudovala pod vedením Magdy Bělohlávkové na Gymnáziu Jana Nerudy. Je absolventkou oboru Hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně. Je členkou souboru Collegium Vocale 1704, Tiburtina a souboru Collegium 419. Spolupracuje i s dalšími ansámbly specializujícími se na provozování barokní hudby.

Jakub Hybler / Technický ředitel Divadla ALFREDVEDVOŘE, pedagog Institutu intermediálních studií na ČVUT v Praze, zakládající člen a pedagog Institutu světelného designu, člen divadelního projektu HANDAGOTE

Ladislav Železný / Vystudoval SPŠ Keramickou v Bechyni, intermedialní školu PaedDr. Jana Svobody a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně. V současné době pracuje jako zvukový designer slovesné umělecké tvorby v Českém rozhlase. Vystupuje jako autor zvukových instalací, performer a multimediální umělec.

foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová foto Magdaléna Bláhová