VACUUM / Philippe Saire

V rámci festivalu 4+4 dny v pohybu
délka představení: 30 min
jazykově bezbariérové
Už více než třicet let je choreograf Philippe Saire díky svému experimentálnímu přístupu k tanci pokládán za jednoho z nejvýznamnějších představitelů současného tanečního divadla ve Švýcarsku. Své postavení potvrzuje i svou poslední choreografií Vacuum (Vakuum), kterou vytvořil v roce 2016 ve spolupráci s pařížským divadlem Théâtre National de Chaillot a ženevským festivalem La Bâtie.

Představení Vacuum uvádí Festival 4+4 dny v pohybu + Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře.
Zároveň upozorňujeme na mimořádnou příležitost zakoupit zvýhodněnou vstupenku (v ceně 330/230 Kč) a zhlédnout 2 festivalová představení v 1 večer (přepravu mezi scénami zajišťuje festival):

Philippe Saire: Vacuum / 19:00 / Alfred ve dvoře / 30 min.
+
Berlin: Zvizdal (Černobyl – tak daleko, tak blízko) / 20:00 / Divadlo Archa / 80 min.


V představení Vaccum využívá Saire dvě neonové trubice. Mezi nimi se proplétají těla tanečníků, která se střídavě objevují a mizí v prostorech černých děr a oslňujícího světla. Choreograf tak navozuje optickou iluzi, jež působí vysoce výtvarným a lyrickým dojmem, a zároveň si pohrává i s divákovou percepcí. Těla tanečníků vytvářejí nejrůznější fantastické obrazy, které odkazují ke kapitolám z dějin umění, od renesanční malby až po rozvoj fotografie.

Vacuum je třetí částí projektu Dispositifs, série představení, v nichž Saire záměrně a důmyslně propojuje tanec a výtvarné umění. V první části triptychu s názvem Black Out (2011) kreslily pohyby tanečníků do jakési černé hmoty pokrývající jeviště nejrůznější obrysy a tvary, jejichž vznik mohli diváci sledovat seshora. V druhé části s názvem NEONS Never Ever, Oh! Noisy Shadows (2014) se zase pár tanečníků pohyboval mezi světly a stíny,.. Nejdále se pak tímto směrem ubírá právě poslední část triptychu, Vacuum.

Choreografův cílený mezioborový přesah z tance do výtvarného umění provází též jeho úsilí vyvést současný tanec i mimo jemu tradičně vymezené místo, tj. mimo divadelní jeviště. Saire proto svá díla pravidelně inscenuje v uměleckých galeriích, zahradách, na nejrůznějších městských prostranstvích a v řadě dalších netypických míst.

Soubor Philippe Saire Compagnie má od roku 1995 svou domovskou scénu v Théâtre Sévelin 36 v Lausanne. Od svého založení roce 1986 odehrál přes 1000 představení ve 200 městech Evropy, Afriky, Asie, Středního Východu a Ameriky. Philippe Saire za tu dobu vytvořil na 30 vlastních choreografií, ale i dalších projektů a krátkých filmů, díky nimž si soubor vysloužil mezinárodní uznání.

Philippe Saire
Philippe Saire se narodil v roce 1957 v Alžírsku. Když mu bylo pět let, přestěhovala se jeho rodina do Lausanne. Současný tanec studoval později právě tady a krátce i v Paříži. V roce 1986 založil v Lausanne soubor, pro nějž vytváří své vlastní choreografie. Svým experimentátorským přístupem aktivně přispívá k progresivnímu směřování současného tance ve Švýcarsku. Je držitelem řady mezinárodních ocenění za umělecký přínos a za současnou choreografii (např. Grand Prix Nadace Vaudoise 1998, cena za choreografii Étude sur la Légèreté v rámci 6. mezinárodního choreografického setkání 1998, ocenění v rámci festivalu ProTanz Zurich 2004). Philippe Saire též vyučuje současný tanec v divadelní škole Manufacture.

VACUUM / Philippe Saire VACUUM / Philippe Saire VACUUM / Philippe Saire VACUUM / Philippe Saire VACUUM / Philippe Saire VACUUM / Philippe Saire VACUUM / Philippe Saire VACUUM / Philippe Saire