UMĚNÍ MANIPULACE / Helena Šťávová a Jakub Rataj

V rámci festivalu Malá Inventura
délka představení: min
Manipulace jako element zasahující do lidských životů, jako základní touha po moci, jako základní potřeba být manipulován. Tvůrčí tým – skladatel Jakub Rataj a choreografka Helena Šťávová – hledá v performanci Umění manipulace způsob hlubšího propojení hudby a tance, kde jednotlivé složky neztrácí svou vlastní expresivitu a svébytnost.
Činí tak na pozadí aktuálního tématu, jež zároveň umožňuje pozorovat působení manipulace skrze hudbu a tanec na diváky.

Helena Šťávová (*1988) studovala na konzervatoři Duncan Centre v Praze. V rámci bakalářského studia choreografie na HAMU absolvovala zahraniční stáž na taneční škole Escola superior de danca v Lisabonu a v současné době dokončuje magisterské studium na HAMU. Působí jako tanečnice a choreografka na současné taneční scéně. Ve své choreografické tvorbě hledá způsob hlubšího propojení hudby a tance, kde jednotlivé složky neztrácejí svou vlastní expresivitu a svébytnost. Dochází tak k syntéze a celistvosti díla na pozadí aktuálních témat. Během studia spolupracovala se studenty skladby na site specific představeních a interaktivních projektech. Choreograficky se podílela na performancích s hudebním seskupením OEM Arts [objects ' electronics ' music].

Jakub Rataj (*1984) je autorem orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb. Jeho práce přesahuje do světa zvukových instalací a performancí inspirovaných lidským tělem – pohybem, dechem, pulzem a gesty. Je členem umělecké skupiny OEM ARTS sdružující a propojující současné umělce z oblasti zvukové performance, animace a light designu, kde působí jako hráč na elektrickou kytaru a zvukový designér. Jeho skladby zazněly v rámci mnoha koncertů a festivalů v ČR i v zahraničí. Nové skladby si u něj objednala tělesa jako Orchestr BERG, Prague Modern nebo MoEns, spolupracoval také s řadou choreografů, filmových režisérů a animátorů, pro Český Rozhlas vytvořil v roce 2014 skladbu Mezi řečí. Na pražské HAMU studuje pod vedením prof. Hanuše Bartoně. V letech 2013/2014 se zúčastnil stipendijního pobytu u Luise Naona na Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, kde se zabýval kompozicí a novými technologiemi. Mezi jeho pedagogy byli také Isabel Mundry, Frédéric Durieux, Yan Maresz, Yan Geslin, Oriol Saladrigues a Tom Mays. V roce 2014 získal hlavní cenu NUBERG za skladbu Proraketon, v roce 2015 získal ocenění v soutěži Musica Nova se skladbou Jeden. Hudebně taneční představení Umění Manipulace bylo vybráno několika festivaly jako např. Taneční Platforma, Nová Síť a dalšími.

Choreografie: Helena Šťávová
Hudba: Jakub Rataj
Scénografie a lighting design: Michal Horáček
Kostýmy: Kateřina Soukupová
Live electronic: Jakub Rataj
Hudební interpretace: Prague Modern
Performeři / performerky: Markéta Jandová, Nikol Fryšová, Roman Zotov