Umělecká rezidence / Kreativní workshop

Workshop slovinského režiséra Bojana Jablanovce
délka představení: min
Rezidence, ve které se budou tvůrčí metodou uměleckého sdružení Via Negativa
zpracovávat osobní podněty jednotlivých účastnic, navštíví umělkyně z
Dánska, Polska, Slovenska, České republiky, Slovinska a Maďarska. Na základě
společné práce si Bojan Jablanovec vybere 6 performerek, ty se budou moci podílet na
novém divadelním projektu s premiérou v Budapešti.

Více informací na DNA Web
Rezidence je součástí projektu Development of New Art (DNA), který
organizuje Nová síť, o.s., za přispění programu Culture, Ministerstva
kultury, hlavního města Prahy a Mezinárodního visegrádského fondu.