TRASY VLASŮ / Ryba řvoucí

délka představení: 60 min
„… neste mě, kadeře, jak příboj, jenž pění!“ Obrazy zacuchané v paměti vlasů.

Každá kultura přisuzuje vlasům jiný význam, podoba účesu se proměňuje v celé historii lidstva. Volbou účesu se člověk vždy mohl vymezovat vůči společnosti, přihlásit se k určité skupině nebo náboženství, vyjádřit svůj názor nebo styl... Podoba účesu se proměňuje nejen v horizontu dějin, ale i v průběhu života člověka, jako součást jeho příběhu, vzpomínek a prožitků. Vlasy nás provázejí životem a spolu s námi se mění. Jsou částí lidského těla, kterou chtě nechtě komunikujeme s okolím. Ukazujeme je, zakrýváme, cucháme či zdobíme...

Skupina Ryba řvoucí hledá souvislosti světa vlasů a prožívaných skutečností jednotlivce. Klade je do překvapivých kontextů, kontrastů a hravých výtvarných akcí. Ze situací každodenního života přechází do abstraktních obrazů čirého vlasového surreálu. V pohybu, prostoru, světle i zvuku objevuje vlasy jako materiál všedního dne symbolizující podivuhodné proměny postav na scéně. Trasy vlasů zde narůstají, vlní se, krátí, třepí a splétají, vlají v proudění fénových větrů.

Ryba řvoucí
Skupina Ryba řvoucí se zabývá tvorbou nonverbálních inscenací se silným akcentem na vizuální složku. Nejvýraznějším projektem skupiny byla realizace ještě studentského projektu Koupelny, který se věnoval novým přístupům k bytovému a výtvarnému divadlu. V rámci projektu Koupelny byla v letech 2009 - 2013 uvedena desetidílná série performancí přímo v koupelnách soukromých bytů, a tři divadelní inscenace v Čechách a ve Francii: Koupelny part I: Mýdlo (2011, Studio Řetízek, Praha), Krása (2012, Manufacture de Chaussures, Bordeaux) a Koupelny part II: Krása (2013, divadlo Alfred ve dvoře, Praha).

Ryba řvoucí se své tvorbě často inspiruje materiály všedního dne. Materiál vnímá jako prvotní impuls, které otevírá nová témata a motivace. Výslednou inscenaci předchází čistě výtvarný experiment v podobě obrazového materiálu, fotografií, objektů či výtvarných performancí. Výtvarně-dramatické možnosti materiálu rozvíjí kolektiv Ryby řvoucí i v souvislosti s netradičním či tradičním divadelním prostorem.
Podpořili / poděkování:
Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Magistrát hlavního města Prahy, Státní fond kultury, Ministerstvo kultury ČR, 4 + 4 dny v pohybu.

Trasy vlasů Trasy vlasů Trasy vlasů Trasy vlasů Trasy vlasů Trasy vlasů Trasy vlasů Trasy vlasů Trasy vlasů