TONTTU / Pasi Mäkelä (FIN)

V rámci festivalu Handa Gote: Still-Life 3
délka představení: 45 min
Divokost v srdci jednoho šotka
jazykově bezbariérové
choreografie a provedení: Pasi Mäkelä
V delíriu se lidem všech dob zjevuje malý muž.
(Pasi Mäkelä)

Pasi Mäkelä tímto dokonalým převtělením do skřítka (fin. tonttu) navazuje ztracený kontakt s přírodním řádem světa. Divokými pohyby odkrývá zapomenutou kolektivní paměť a sestupuje do "tělesného podvědomí". Tonttu číhá někde ve stínu na hranici společnosti a přírody, na periferii naší mysli a těla. Je naší možností, naším svědomím?

Mnohovýznamová performance mísí tanec Butó s finským folklórem a Pasiho zkušeností se zambijskámi tanci Muganda nebo rituály tajné společností Njau.
Představení teď a tady vytváří novou tradici ze směsi folklórních prvků a mísí je s prvky Nového divadla. Každá performance je jiná, přestože improvizuje na předem určené téma.
Ve skřetí podstatě může Pasi Mäkelä naplno ukázat svůj široký choreografický rejstřík a extrémní fyzický přístup k divadlu.

Skřítci/skřeti, mystické bytosti skandinávského folklóru, mohou nabývat mnoha podob. Oživují lesy, stodoly, dokonce i sauny a zprotředkovávají spojení s mimolidským světem. Navzdory svému malému vzrůstu mají obrovskou fyzickou sílu. Pomáhají lidem, pokud je s nimi dobře zacházeno. Jestliže se k nim ale člověk zachová zle nebo je zanedbává, dokáží mu způsobit urpení a různé druhy nepříjemností.
(Wikipedia)
Finské slovo tonttu je mnohovýznamové – mimo jiné je synonymem pro idiota.

Pasi Mäkelä (nar. 1975) je finský konceptuální umělec, performer, choreograf a hudebník částečně žijící v Praze. Jeho performance jsou z velké části založeny na butó, japonském avangardním tanci, který se objevuje začátkem 60. let. Butó je známý svým extrémní fyzickým přístupem k tanečnímu projevu. Pasi vyvinul finskou verzi tance butó.
Během posledních let se spolupodílel aktivně na mnoha různorodých představeních a hudebních projektech ve Finsku, v Čechách, Německu a Rakousku.

Představení se bude hrát v průběhu roku 2012 v různých zemích a na rozličných místech, včetně galerií, divadel a site-specific míst.
STILL - LIFE 3 FESTIVAL PASS: 300,- / 500,-
* vztahuje se na všechna představení v Alfredu ve dvoře v rámci festivalu Still - Life 3
* objednávky přijímáme na pr@alfredvedvore.cz nebo na 775 186 860