TO BYSTE NEVĚŘILI ... / D.I.S. Harmonie

Workshop storytellingu
délka představení: min
workshop
\"To byste nevěřili, co se mi jednou stalo...\" I tak může začínat Váš příběh. Po sérii divadelních workshopů, kdy se soubor D.I.S. Harmonie věnoval základům improvizace, zkoumání výrazových možností těla a site specific, se tentokrát rozhodl zaměřit na jeden ze základních prvků divadelnosti - příběh.

Práce s příběhy má hlubokou historickou tradici, příběh je vůbec původní způsob předávání zkušenosti. Naše psychika je nastavená na jejich vnímání více než na vnímání faktů. Oproti běžnému prezentování faktů pracují příběhy s emocemi, a proto mají také větší možnost ovlivnit postoje posluchačů.
Disciplína storytelling v sobě obsahuje vyprávění, práci s gesty, modulaci hlasu, práci s perspektivou a animaci. Je de facto na pomezí přednesu a divadla. Během workshopu se budeme věnovat také výběru příběhu, jeho dramaturgii a práci s pointou. Těšit se můžete na hledání vlastní autentické vyprávěcí polohy.

Lektoři kurzu:

Josef Rosen - Vystudoval divadelní antropologii a dramatickou výchovu na DAMU. Působil jako herec a performer v projektech divadla Archa, Minor a Skutr. V divadle Alfred ve dvoře ztvárnil celkem 28 charakterních rolí, a nesmazatelně se tak zapsal do srdcí diváků, zejména pak divaček. V průběhu zkoušení představení “Mezilidi” dosáhl totálního osvícení a od té doby žije ve tmě v přísném celibátu a živí se pouze kořínky.

Martin Sedláček - Vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK a Dramatickou výchovu na DAMU. V 80. letech pravidelně vystupoval v metru na stanici Anděl. Do srdcí dozorčích stanice se nesmazatelně zapsal projekty neviditelného divadla “Ztracené dítě” a “Ztracené klíče”. V divadle Alfred ve dvoře přibral do svého repertoáru dalších 5kg. O jeho trnitém dětství v současné době Česká televize ve spolupráci s časopisem Respekt nepřipravuje žádný film.
Časy workshopu:
Sobota 6.11. 15.00-20.00
Neděle 7.11. 13.00-19.00

Přihlásit do workshopu se můžete na e-mailu pr-divaci@alfredvedvore.cz. Worskhop je dvoudenní a jeho výstupem bude nedělní vystoupení v divadle Alfred ve dvoře (Ne, 20.00)
Zápisné činí 950,- a je potřeba jej uhradit nejpozději do 5. listopadu na účet 131908369/0800 a uvést jméno. Do variabilního symbolu platby prosím uveďte „Storytelling“. Počet míst je omezen!