THE STRANGER GETS A GIFT SERVICE / C. Maldonado, B. Lacktorin, V. Bujeiro, K. Fojtíková a J. Serran

Festival ...příští vlna/next wave...
délka představení: 60 min
Art service pro jednoho diváka
Každý den od 12h po hodinách, nutná předchozí rezervace na: +420 721 445 082 nebo na: the.stranger.gets.a.gift@gmail.com

„The Stranger Gets a Gift“ je sérií performancí, jejichž cílem a záměrem je rozšířit spektrum možností, jakými lze chápat umění. Činí tak prostřednictvím různých nástrojů, které v rámci představení dává návštěvníkovi, nebo-li cizinci (Uživateli), k libovolnému užívání.

Umělkyně z rozličných oborů vytvořily tři na sobě nezávislé (ale souběžně probíhající) performance (instalace-Amuleto, Interruptor a Reminiscencia), které Uživatel může
zakusit na vlastní kůži.

Zájemce si vybere instalaci a rezervuje čas, který mu nejlépe vyhovuje. Je žádoucí, aby na místo určení (divadlo Alfred ve dvoře), dorazil 10 minut předem a mohl se tak seznámit s krátkým „manuálem“.

Webové stránky projektu

Reminiscencia (v angličtině)
Performance, která je založená na sluchových podnětech. Vytváří specifické zvukové prostředí a umožňuje probuzení naší zvukové paměti.

Co představuje zvuková paměť? Co může předávat, sdílet, případně uchovávat?

Reminiscencia zkoumá zvukové prostředí. „Uživatel“ je vystaven množství zvukových podnětů; cílem je jeho odpoutání od běžného způsobu vnímání a posléze – propojením takto nabytých zážitků – vytvoření nové, velmi osobní sluchové paměti.

„Nasaďte si sluchátka. Informujte Operátora, že hlasitost zvuku je nastavena přesně tak, jak vám vyhovuje. Poslouchejte.“

Idea: Bethany Lacktorin, Cristina Maldonado a Verónica Bujeiro.
Účinkují: Bethany Lacktorin a Cristina Maldonado.

http://vimeo.com/64225112

Interruptor (jazykově bezbariérové)
Performance vytvářející virtuální prostředí, které narušuje naši běžnou představu dialogu, získanou z každodenního života a nabízí alternativní možnost vizuální konverzace.

Do jaké míry je virtuální komunikace schopna postihovat a odrážet to, co chceme vyjádřit či předat? Jakou roli hrají virtuální prostředky v našich rozhovorech?

Interruptor je vizuální zařízení, které se snaží o dočasné opuštění způsobů, jakými člověk běžně vnímá prostor a čas, ale také o narušení hranice mezi vlastním „Já“ a „Já“ někoho jiného. Uživatel může odhodit zaběhlé každodenní způsoby komunikace a prostřednictvím různých předmětů a obrazů objevit svůj vlastní způsob dialogu.

„Jste-li připraveni aktivovat tento přístroj, vložte prosím ruce do osvětleného prostoru."

Autor: Cristina Maldonado
Účinkují: Cristina Maldonado nebo Jessica Serran.

https://vimeo.com/70543112>

Amuleto (v češtině)
Vizuální interaktivní instalace, která divákovi nabízí možnost netradičního pohledu na konkrétní situaci prostřednictvím manipulace předmětů denní potřeby. Instalace vyžívá nová média.

Amuleto je vizuální instalace, která zhmotňuje myšlenky.

Uživatel se fyzicky a intuitivně vztahuje k různým předmětům. V absolutním soukromí poznává asociace, které v něm probouzí. Zkoumá, s čím si je ztotožňuje, jejich funkci, význam i materiál. Výsledky tohoto zkoumání jsou náhodnými prostředky přeneseny do vizuálního příběhu, přičemž právě prvek náhody může být zdrojem skrytých významů.

„Vyberte objekt, který co nejpřesněji vystihuje vaši myšlenku. Vezměte jej a přineste na pracovní stůl.“

Autor: Kateřina Fojtíková a Cristina Maldonado
Účinkuje: Kateřina Fojtíková

https://vimeo.com/70798054

Cristina Maldonado (Mex)
Umělkyně, jejíž tvorba vychází z fyzického pohybu, který se zajímavým způsobem promítá do vizuálních a konceptuálních experimentů s videem, zvukem, koláží a performancí. Maldonado hledá vztahy mezi experimentálním divadlem, tancem, interaktivním uměním, novými i starými médii. Jejími tématy jsou tělo, komunikace a intimita. Vytváří experimentální „konstrukce” propojující objekty, videa i živé jednání. Pracuje samostatně nebo ve spolupráci s umělci z různých oborů. Vystupovala v Mexiku, v Evropě, v New Yorku a v Montrealu. Od roku 2003 režírovala řadu divadelních projektů v České republice.

http://whatcristinadoes.wordpress.com/
http://thestrangergetsagift.tumblr.com/

Verónica Bujeiro (Mex)
Dramaturgyně a výzkumnice. Pro její práci je charakteristická snaha o propojení textu s prostorem jeviště (studovala antropologii a lingvistiku). Hledá pojítka a skryté významy mezi skutečným životem a fikcí. S textem pracuje na mnoho způsobů – jako esejistka, scénáristka, výzkumnice i editorka. Její hry byly uváděny v Mexiku a Spojených státech.

http://vbujeiro.tumblr.com/

Bethany Lacktorin (USA)
Americká umělkyně korejského původu, multi-instumentalistka, zvuková umělkyně, která se zaměřuje na elektroakustickou improvizaci. Pracuje s různými elektronickými nástroji, houslemi či vokály. Působí jako zvuková inženýrka pro televizní a filmové postprodukce, podílela se na několika nezávislých filmech a dokumentech, nahrála a vydala několik alb, produkovala, vystupovala ve Spojených státech a Evropě. V současné době žije a pracuje v Praze.

http://beseppy.blogspot.mx/

Kateřina Fojtíková (CZ)
Vystudovala nová média na Akademii výtvarných umění. Zabývá se videoartem a výzkumem jazyka mediální komunikace. Spolupracovala na několika divadelních a performačních projektech (PQ, 4+4 dny v pohybu, Simple Story, Tunel, Theorem of Wanting).

http://artycok.tv/lang/en-us/artist/fojtikova-katerina


Jessica Serran (CAN)
Umělkyně, průvodkyně a psychokartografka, která propojuje práci s textem, obrazy i sociální praxi. Zkoumá vztah mezi osobní a kolektivní zkušeností a zážitky uložené v podvědomí, které definují zkušenost vlastního „Já“ a „Já“ toho druhého. Její práce vychází z představy, že umělecký objekt může hrát zásadní roli v objevování, zkoumání a přehodnocování našeho vnímání privátního a veřejného.

http://jessicaserran.com/


The Stranger Gets a Gift Service:
Koncept:
Cristina Maldonado
Výzkum, autorky, performerky, instalace: Bethany Lacktorin, Kateřina Fojtíková, Verónica Bujeiro, Jessica Serran a Cristina Maldonado
Produkce: Quimera G.C., Roberto Montiel, Jedefrau.org, Barbara Vahalová
Rezidence výzkumu: STANDING, AND_Lab, Atelier Real Lisabon. Joao Fiadeiro a Fernanda Eugenio.
Podpora:
Creadores Escénicos con Trayectoria 2013-14 FONCA.
Motus, produkce divadla Alfred ve Dvoře, rezidenční program 2013.
Jedefrau.org
Ministerstvo kultury ČR
Embajada de México en la República Checa.
Programa de Apoyo a las Artes Escénicas México - Unión Europea (FONCA - Unión Europea), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Foto: Daniel Pizamiglio