THE STRANGER GETS A GIFT SERVICE – INTERRUPTOR / C. Maldonado (MEX) a J. Serran (CAN)

V rámci festivalu Malá Inventura
délka představení: 45 min
Art service pro jednoho diváka
jazykově bezbariérové
Ve Veletržním paláci ("Hnízdo" festivalu Malá Inventura)
od 12h po hodinách, nutná předchozí rezervace na:+420 721 445 082 nebo na: the.stranger.gets.a.gift@gmail.com


„The Stranger Gets a Gift Service“
je projekt, který zkoumá, zda umění může být službou. Návštěvník, nebo-li cizinec (Uživatel), se prostřednictvím různých nástrojů, které
v rámci performancí/instalací dostává k libovolnému nakládání, spolupodílí na jedinečném představení.

Cristina Maldonado a další umělkyně z rozličných oborů spolu vytvořily na sobě nezávislé 40 minutové performance/instalace pro jednoho diváka ("Uživatele"). V rámci festivalu Malá Inventura budou uvedeny dvě, Reminiscencia (v divadle Alfred ve dvoře)
a Interruptor (ve Veletržním paláci).

Zájemce o "službu" si vybere instalaci a rezervuje čas, který mu nejlépe vyhovuje. Je žádoucí, aby na místo určení dorazil o 10 minut dříve
a mohl se tak seznámit s krátkým „manuálem“.

„Podle mě je umění něco, co je zcela nezbytné pro každého člověka. Stejně, jako si říkáme: „Potřebuju se ostříhat“ nebo „musím si vyměnit pas“, je možné si říkat: „Potřebuji se nechat dojmout“ nebo „je třeba, abych se podívala na něco smysluplného, poetického“.
Cristina Maldonado


Webové stránky projektu

Interruptor (jazykově bezbariérové)
Performance vytvářející virtuální prostředí, které narušuje naši běžnou představu dialogu, získanou z každodenního života a nabízí alternativní možnost vizuální konverzace.

Do jaké míry je virtuální komunikace schopna postihovat a odrážet to, co chceme vyjádřit či předat? Jakou roli hrají virtuální prostředky
v našich rozhovorech?

Interruptor je vizuální zařízení, které se snaží o dočasné opuštění způsobů, jakými člověk běžně vnímá prostor a čas, ale také o narušení hranice mezi vlastním „Já“ a „Já“ někoho jiného. Uživatel může odhodit zaběhlé každodenní způsoby komunikace a prostřednictvím různých předmětů a obrazů objevit svůj vlastní způsob dialogu.

„Jste-li připraveni aktivovat tento přístroj, vložte prosím ruce
do osvětleného prostoru.”


http://vimeo.com/85027961

Cristina Maldonado (MEX)
Umělkyně, jejíž tvorba vychází z fyzického pohybu, který se zajímavým způsobem promítá do vizuálních a konceptuálních experimentů
s videem, zvukem, koláží a performancí. Maldonado hledá vztahy mezi experimentálním divadlem, tancem, interaktivním uměním, novými
i starými médii. Jejími tématy jsou tělo, komunikace a intimita. Vytváří experimentální „konstrukce” propojující objekty, videa i živé jednání. Pracuje samostatně nebo ve spolupráci s umělci z různých oborů. Vystupovala v Mexiku, v Evropě, v New Yorku a v Montrealu. Od roku 2003 režírovala řadu divadelních projektů v České republice.
http://whatcristinadoes.wordpress.com/
http://thestrangergetsagift.tumblr.com/

Jessica Serran (CAN)
Umělkyně, průvodkyně a psychokartografka, která propojuje práci
s textem, obrazy i sociální praxi. Zkoumá vztah mezi osobní a kolektivní zkušeností a zážitky uložené v podvědomí, které definují zkušenost vlastního „Já“ a „Já“ toho druhého. Její práce vychází z představy, že umělecký objekt může hrát zásadní roli v objevování, zkoumání a přehodnocování našeho vnímání privátního a veřejného.

http://jessicaserran.com/
Podpora:
Creadores Escénicos con Trayectoria 2013-14 FONCA.
Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře, rezidenční program 2013.
Jedefrau.org
Ministerstvo kultury ČR
Embajada de México en la República Checa.
Programa de Apoyo a las Artes Escénicas México - Unión Europea (FONCA - Unión Europea), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Rezidence výzkumu:
STANDING, AND_Lab, Atelier Real Lisabon; Joao Fiadeiro a Fernanda Eugenio.

Foto: Jan Morávek Foto: Jan Morávek Foto: Jan Morávek