TEŠLON & FRKL / tYhle + WALK IN PROGRESS / Anna Polívková a Halka Třešňáková

Dvojpředstavení v rámci festivalu Prague Nonverbal
délka představení: 80 min
jazykově bezbariérové
TEŠLON A FRKL/ tYhle
Pohybová setkání třetího druhu. / 20 min. / jazykově bezbariérové

Z prachu se zrodil člověk. Vykročil do času, do světa, do dějin. A nezůstal sám... Fyzické divadlo o životě dvou bytostí v prostoru, kde panují neznámé zákonitosti a jiná všednodennost i příběh o tom, čemu se Tešlon a Frkl vzájemně učí a co si předávají obrazným jazykem akrobacie. Na přesně rozvrženém půdorysu představení se Florent Golfier a Lukáš Karásek neustále překvapují fyzickou improvizací –provokují zvyky a automatismy toho druhého, obohacují se o fyzické dovednosti, jsou jako dva bratři, kteří se nikdy neviděli.

Autoři, účinkující: Florent Golfier, Lukáš Karásek
Světla: Martin Čepec Holoubek
Scénografie: Stella Šonková

Skupina tYhle vznikla z neplánovaných uměleckých setkání. tYhle jsou děti přelomu tisíciletí, děti globalizace s rozdílnými kořeny, které spojuje zvědavost, ctižádost a smysl pro nečekaná překvapení, se kterými pak tvoří. Zkušenosti, ze kterých rosteme a místa, z nichž jsme přišli, jsou různá, ale našli jsme společný jazyk - ve fyzickém divadle.

Web skupiny: tyhle.cz
Jiná představení skupiny: Les Fantômes, πr² – pierer, Umbilicus, Un
Premiéra: 13.3.2013 Divadelní studio Marta, Brno

+

WALK IN PROGRESS / Anna Polívková a Halka Třešňáková
Protichůdné umělkyně a jejich společná chůze vstříc jejich pohybovému představení. / 35 min. / jazykově bezbariérové

Každý krok Anny Polívkové vpřed. Krok Halky Třešňákové vzad. Protichůdné umělkyně a jejich společná chůze vstříc jejich pohybovému představení. Cesta sama je cílem, každá procházka divadelní zkouškou. Neexistuje už jen tak si zaběhnout pro cigára, v této fázi už není možné oprostit se od výzkumu chůze jako tvůrčího procesu.

Choreografie a interpretace: Anna Polívková a Halka Třešňáková
Choreografický support: Dominique Boivin, Jean-Christophe Paré
Light design: František Fabián
Koprodukce: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.
Podpora: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře.