STRACH/FEAR / Jessica Litwak & Jiří Honzírek

Work-in-progress
délka představení: 80 min
Temné politické divadlo o nebezpečích na obou stranách hranic. / v angličtině.

Představení Strach/Fear se zabývá strachem z druhých, skrytým rasismem a fóbií z uprchlíků ve Střední Evropě a Severní Americe. Text k inscenaci vznikl na základě rozhovorů s třiceti lidmi různého věku a z rozličných sociálních prostředí v ČR a USA. Představení si klade otázku, jak v nás vzniká strach při kontaktu s cizinci a speciálně utečenci. Tvůrci zkoumají xenofobii, intoleranci a předsudky. Ty se objevují v momentě, kdy se dominantní kultura setkává s kulturou skupiny utečenců. Strach vnímají autoři představení jako jeden ze spouštěčů nenávisti.

V rozhovorech kladli tvůrci respondentům následující otázky:

1) Čeho se bojíš?
2) Koho se bojíš?
3) Kde se bojíš nejvíc?
4) Jak reaguješ na strach?
5) Co nebo kdo ti pomáhá, když se bojíš? Nebo: Co nebo kdo tě dokáže strachu zbavit?
6) Co je pro tebe nepřítel?
7) Kdo je pro tebe nepřítel?
8) Kde je pro tebe nepřítel?
9) Jak reaguješ na nepřítele?
10) Kdo nebo co ti pomáhá vyrovnat se s nenávistí? Nebo: Co nebo kdo tě dokáže nenávisti zbavit?
11) Co považuješ za domov?
12) Kdo je pro tebe cizincem?
13) Co si myslíte o stavu vlastní země?

Odpovědi na otázky byly nečekané. Neodbytnost myšlenek, humor i emoce, s nimiž se autoři setkali, dávaly tušit příběh, který je hoden vyprávění. Tvůrci představení jednotlivé rozhovory přepsali, upravili a následně z nich vytvořili dlouhou polyglotickou báseň pro pět hlasů. V představení se text propojí s pohybovou složkou, hudbou a projekcemi. Jednotlivé postavy v realistických scénách se tak ocitnou v nelineárním příběhu o skutečných i domnělých nebezpečích, na něž narážíme na každé straně hranic.

Umělecký tým: Jessica Litwak, Jiří Honzírek a 5 herců.

Jessica Litwak, Ph.D., je zkušená divadelní profesionálka v oblasti sociálního a komunitního divadla s třicetiletou uměleckou praxí. Působí jako dramatička, pedagožka, herečka, dramaterapeutka a specialistka na oblasti playback theatre, psychodrama a tzv. divadla utlačovaných (Theatre of the Opressed). Je také uměleckou vedoucí kolektivu H.E.A.T (www.heatcollective.org). V nakladatelství No Password Press vydala své souborné hry Wider Than The Sky and Other Plays, je také autorkou her pro mládež. Vystupovala na scénách napříč USA a Evropou. Vyučovala různé divadelní disciplíny (hlas, herectví, divadelní tvorbu a improvizaci), aplikované drama (Applied Theatre) a dramaterapii na řadě univerzit a vysokých škol. Dramaterapii a divadelní techniky využila ve válečných a konfliktních zónách v Iráku, Libanonu, Indii, Palestině, Izraeli a Egyptě. Osm let řídila divadelní uskupení pro rizikovou mládež The New Generation Theatre Ensemble (www.ngte.com). Jessica Litwak je také členkou divadelní sítě Theatre Without Borders.
www.jessicalitwak.com

Jiří Honzírek je uměleckým vedoucím Divadla Feste, které založil v roce 2006. To se ve své dramaturgii zaměřuje na problematická společenská témata ze současnosti i minulosti (diskriminace, sociální problematika, nacionalismus ad.). Jejich vizí je rozvinutá občanská společnost v postkomunistickém prostoru Střední Evropy. Jiří Honzírek studoval režii a dramaturgii na brněnské JAMU (2006). Absolvoval studijní stáže na Hoogeschool voor de Kunsten v Amsterdamu (2002, 2003) a Folkwang Hochschule v Essenu (2004) a krátkodobou stáž v berlínském divadle Rimini Protokoll. Divadlo chápe jako sociální a socializační instituci, která si klade nárok na účast ve veřejném prostoru a je hlasem ve společenské diskuzi.

www.divadlofeste.cz