STOLOVÁNÍ

v rámci festivalu Malá inventura 2009
délka představení: 60 min
happening kolem dlouhého stolu
jazykově bezbariérové
Setkání sedmi tanečnic, založené na principu: na nic si nehrajeme – jen sami na sebe. Režisér a choreograf Jan Komárek uvádí performerky záměrně do takových situací, které je provokují k vlastnímu, autorskému jednání. Jejich vztahy se přitom neustále promněňují. Některé věci konají společně, jindy se na jevišti odehrává několik akcí souběžně. Projevuje se tu povaha a smysl pro konkrétní či abstraktní hru.

... Ale zdaleka nejhorší pro ně bylo nehýbat se. Přišlo mi, že když se nemohly chvíli pohnout, bylo to, jako když uvadají květiny. Jakmile jsme hodinku zkoušeli drobné detaily, jemné pohyby za stolem, tak jsem viděl, jak se jim zvětšují kruhy pod očima, jak propadají do židlí, tak jsme rychle museli udělat nějaký taneček nebo si dat čajíček, aby se zase nahodily.
Jan Komárek, http://tanecniaktuality.cz/rozhovory/rozhovor-s-janem-komarkem/

Scénář postav napsal Komárek performerkám „na tělo“. Mění se ze dne na den podle toho, jak na něj tanečnice reagují, jak ho uchopí a zpracují. Převládají tu prvky výtvarného a pohybového divadla, ale zároveň vzniká prostor pro dynamické taneční sekvence. Drama je postaveno na rychlém prolínání konkrétních i abstraktních scén, bez tendence je vysvětlovat.
premiéra: 20. 11. 2008

podpořili: nakladatelství ARGO, Ministerstvo kultury ČR a MOTUS o.s. – produkce divadla ALFREDVEDVOŘE

foto Petr Kudláček foto Petr Kudláček foto Petr Kudláček foto Petr Kudláček foto Petr Kudláček foto Petr Kudláček foto Petr Kudláček foto Petr Kudláček foto Petr Kudláček