SKUTKY A CESTY

Jan Komárek
délka představení: 60 min
jazykově bezbariérové
design: Jan Komárek
koncept: Jan Komárek
režie: Jan Komárek
scénář: Jan Komárek
tvorba a interpretace: Jana Wernerová, Andrea Miltner
PREMIÉRA!

Tanečně-pohybový projekt na hudbu Alfreda Schnittkeho složený ze tří částí: Concerto grosso, Na cestě a Čas a prostor.

Pohybová imaginace o propojení dvou žen na základě intuitivní příbuznosti, ať už rodinné, genetické nebo pocitové. Tématem Jana Komárka je tajemství naší existence. Z kolika lidí jsme namícháni, kdo byli tito lidé a jaké byly jejich osudy? A co z nich zůstává v nás samotných?
Jan Komárek
Vystudoval SUPŠ, obor grafika, poté vystřídal různá zaměstnání. V roce 1983 emigroval do Francie, kde založil Mimo theatre a kde působil jako klaun a loutkář. Po dvou letech odešel do kanadského
Toronta, založil autorské pohybové divadlo s živou hudbou Sound Image Theatre.
Několikrát získal prestižní cenu Dora Mavor Moore za nejlepší inscenaci, scénickou hudbu, design a režii.
V roce 2001 se vrátil zpět do Prahy, kde působí jako světelný designér, spolupracuje s taneční skupinou NANOHACH, košickým Divadlem Na peroně a vytváří pohybové a autorské taneční projekty, mimo
jiné: Tanec papírových tanečníc, Zločin a trest, Probouzení Genia loci, Útroby krávy či Kampa sonata (pro Pražské Quadriennale 2011). V roce 2009 získal cenu Divadelní osobnost roku udělovanou Festivalem Next Wave a v roce 2010 cenu za světelný design, v rámci festivalu Tanec Praha.
Ve své tvorbě Komárek preferuje nedivadelní prostory a věří, že pohyb, zvuk a světlo jsou nerozlučně složky a měly by vznikat současně.

Poděkování: Divadlu 29 Pardubice, Nadaci Život umělce a Ewanu McLarenovi