SCÉNICKÝ DOKUMENT ROPA: SVĚTLO Z HALIČE M.Bambušek a E. McLaren / o.s. Mezery

V češtině s anglickými titulky
délka představení: 50 min
Autoři konceptu cyklu Cesty energie: Miroslav Bambušek, Ewan McLaren
dramaturgie: Miroslav Bambušek, Ewan McLaren
hrají: Jan Lepšík, Roman Zach, Tomáš Bambušek, Petr Gojda
hudba: Vladimír Franz
Režie a adaptace dokumentárního materiálu: Miroslav Bambušek
Po inscenacích a scénických dokumentech zabývajících se černým uhlím, vodou a uranem, tentokrát divadelníci unikátního cyklu Cesty energie zkoumali fenomén ropy.

Základním tématem scénického dokumentu jsou kořeny těžby především na Haliči, kde se v našem středoevropském prostoru začala ropa poprvé těžit. Tato část scénického dokumentu bude konkrétní historickou fúzí ke kořenům ropy.

Dále se zaměří na počátky těžby ropy a technologie jejího dobývání, původ suroviny z geologického hlediska a její složení z hlediska chemického, fenomén lokalizace ropných nalezišť, způsoby dobývání ropy v minulosti i v moderní době.

„Černý olej vyhřezává ze země jako hnis a země kvete černě a černé květy se otevírají a stovky černých květů na polích a v sadech stékají spolu s vodou. V tom věrném spojení voda nadnáší ropu a hromadí se a utváří jezírka. Ropa tvoří film lesklý jako zrcadlo a v tom zrcadle stojí sběrači ropy s koňskými ohony" – úryvek ze scénického dokumentu.

„Ropa je dnes nezastupitelný energetický zdroj pro základní, životně důležité funkce společnosti...když dojde ropa, nastane hladomor...hlady pomřou dvě třetiny populace této planety...díky ropě si žijeme...tak, jak si žijeme...rosteme a množíme se...bez omezení...“.
A. Stosieque


Spoluautory konceptu cyklu Cesty energie, jehož závěrečná část Ropa bude uvedená v prostorách Nákladového nádraží Žižkov v červnu 2014, jsou divadelní a filmový autor a režisér Miroslav Bambušek a Ewan McLaren, umělecký ředitel divadla Alfred ve dvoře.

Tvůrci občanského sdružení Mezery Miroslava Bambuška výraznými divadelními gesty vstupují do veřejného prostoru a otevírají často bolestná, dosud nezmapovaná témata naší dávné i nedávné historie.

Ewan McLaren a Občanské sdružení Mezery získali v roce 2013 Poctu festivalu ...příští vlna/next wave... za Producentský čin roku za završení pětiletého cyklu Cesty energie.
V roce 2010 Ewan McLaren a Miroslav Bambušek dostali Cenu Divadelních novin za režii inscenace Zdař Bůh!

Další představení autorů:
Performancí ROPA ukončil tým Mezery pětiletý cyklus Cesty energie, věnovaný postupně uhlí (ZDAŘ BŮH v dole Michal v Ostravě-Michálkovicích, 2009), vodě (VODA v Ekotechnickém muzeu v Praze-Bubenči, 2010), uranu (URAN v bunkru Drnov u Slaného, 2011) a ropě (scénickým dokumentem SVĚTLO Z HALIČE v rafinerii přírodních olejů Paramo v Pardubicích, 2012 + loňský výsledný tvar v Automatických mlýnech).

Web projektu:
http://www.cestyenergie.cz/
http://www.perzekuce.cz/

Premiéra:
7.10.2012, v provozu rafinerie minerálních olejů PARAMO, Pardubice
Podpořili/poděkování:
Projekt vznikl v rámci festivalu ...příští vlna/next wave, ve spolupráci s Divadlem 29, Pardubice za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu pro kulturu, a Paramo a.s. Pardubice

Foto: Archiv Muzea naftového dobývání a geologie v Boryslavi Foto: Archiv Muzea naftového dobývání a geologie v Boryslavi Foto: Archiv Muzea naftového dobývání a geologie v Boryslavi