SCENES OF VICE, HORROR & ECSTASY/ Magda Tuka & Anita Wach (POL)

WORK-IN-PROGRESS
délka představení: 20 min
idea: Magda Tuka
účinkuje: Anita Wach, Magda Tuka
Work-in-progress, ukázka z práce vznikající v rámci dvoutýdenního rezidenčního pobytu polských umělkyň v divadle Alfred ve dvoře, realizovaného díky programu VARP – Visegrad Artists in Residence Program.

Po dramatické stránce čerpají Scenes of Vice, Horror & Ecstasy inspiraci z díla a osobnosti tanečnice (a zároveň nechvalně proslulé feťačky) z období Výmarské republiky Anity Berber. Berlínská umělkyně meziválečného období „svůj kritický postoj k současné kultuře vyjadřovala prostřednictvím skandálů, nahoty a zhýralého života.”
Nahotu vnímala jako prostředek ideologické kritiky moderní mechanizace lidské identity a sebe samu stavěla do role prototypu „nové ženy”. Magda Tuka a Anita Wach vychází z knihy Dances of Vice, Horror & Ecstasy, kterou Anita Berber napsala spolu se svým partnerem Sebastianem Drostem. Využívají Berberové „taneční poetiku”, Drosteův manifestní styl psaní i doprovodné fotografie a skici, aby vytvořily a na místě předvedly sérii etud.

Magda Tuka
se v oblasti divadla pohybuje již více než 17 let. Začínala kurzy pro mimy a později působila deset let jako herečka a lektorka workshopů varšavské divadelní skupiny Studium Teatralne. V roce 2006 promovala na Divadelní akademii (MA) ve Varšavě a následující rok získala herecký diplom ze ZASP. Od roku 2008 žije a pracuje v Londýně. V letech 2008 a 2009 podnikla spolu s birminghamským souborem The Other Way Works production of Black Tonic turné po Anglii. Od roku 2009 spolupracuje se slovinským souborem Via Negativa na různých mezinárodních projektech. V roce 2011 získala od polského Ministerstva kultury stipendium k rozvoji individuálního uměleckého projektu, na jehož základě vytvořila ve spolupráci s Anitou Wach představení Cold Feet. Po předpremiéře ve Varšavě a Londýně v roce 2012 se představení dále vyvíjelo a přetvářelo, aby bylo nakonec, pod název Alive Alive-O!, úspěšně odpremiérováno na letošním Mandala festivalu ve Vratislavi.

I v letošním roce získala Magda Tuka od Visegrádské nadace pro rozvoj nových prací umělecké stipendium, tentokráte k tvůrčí rezidenci ve Stanici Žilina - Záriečie na Slovensku. Představení Bojovat, bojovat - to je vše, co můžeme udělat, je opět realizováno ve spolupráci s Anitou Wach a premiéra je ve Stanici naplánována na červen 2014. V současné době Magda pracuje na projektu Gloria ! (part one), jehož ukázku mohli diváci vidět 22. září 2013 na festivalu Tělo/mysl ve Varšavě .
V roce 2014 obdržela od Visegrádské nadace stipendium k rozvoji nového projektu s pracovním názvem Scenes of Vice, Horror & Ecstasy (Scény z neřesti, hrůzy a extáze).
V roce 2013 Magda spoluzaložila uměleckou společnost Ja Ja Ja Ne Ne Ne.

www.magdatuka.com

Anita Wach
Tanečnice, choreografka a herečka. Wach byla členkou jednoho
z prvních profesionálních souborů současného tance v Polsku, Slezského tanečního divadla (Bytom, 1996-2003 ).
Od roku 2005 pracuje převážně s divadlem Bretoncaffe (Varšava)
a coby nezávislá umělkyně a tanečnice také s různými dalšími umělci. Členové skupiny Bretoncaffe se zaměřují na hledání nového způsobu práce s tělem a na vytvoření nové pohybové dramaturgie (Dreaming Body project).
Anita Wach působila v umělecké rezidenci v Pact Zollwerein Choreographic Centre (2005), získala umělecké stipendium od nadace Pro Helvetia (2003) a od polského Ministerstva kultury (2011). Zúčastnila se několika mezinárodních projektů, mj. interdisciplinárního KonglomeArt (Berlín, 2003) a improvizačního video-tanečního projektu Blind Date (polsko - izraelské spolupráce, 2008). V roce 2010 zahájila spolupráci s Via Negativa (umělecké seskupení sídlící ve slovinské Lublani) na dvou projektech, které vede Bojan Jablanovec: Casablanca Therapy (2010) a Shame (2011). Spolu s Jablanovecem vytvořila také sólové představení Oops, které je součástí Irresolvable, experimentálního projektu sdružení Via Negativa. Anita je také choreografkou tří tanečních představení: sólového Inch 1,5 (2006), improvizovaného sóla On/off (2010) a synkretického duetu weast.com (2009).
Podpora:
VARP – Visegrad Artists in Residence Program