REALIA (BUKUREŠŤ-BEJRÚT) / Farid Fairuz

V rámci festivalu Romanian Pulse
délka představení: 60 min
Kam až je dnes možné zajít ve snaze prolomit mantinely uměleckých žánrů, ale i vlastní identity? Realia kombinuje různé časové roviny a skutečné i smyšlené události ze života člověka, který se rozhodl „narodit ještě jednou“. K Mihaiovi Mihalceovi z Bukurešti se přidává Farid Fairuz z Bejrútu…

Představení v anglickém jazyce

Farid Fairuz je výsledkem projektu spočívajícím ve vytvoření smyšlené biografie, jehož autorem je umělec Mihai Mihalcea, který od roku 2009 tvoří a vystupuje výhradně právě pod jménem Farid Fairuz. Tento projekt řeší otázky spojené s kulturní produkcí, náboženstvím, sexualitou i kapitalismem. Farid Fairuz v biografii, kterou mu Mihalcea načrtl, vystupuje jako osoba, jež se ocitla v určité krizové situaci a kterou lze jen těžko někam zaškatulkovat. Fiktivní postava je dokonalým mixem protikladů. Identita Farida Fairuze odráží rozličná, přesto spolu související témata – exotizující předsudky, dopad událostí z 11. září na mediální zpravodajství, městský šamanismus, vytrácející se rodová víra, sociální problematika. Faridův „životní příběh“ vysvětluje jeho přízvuk a částečně i jeho vzhled a výstřednost.

Realia (Bukurešť - Bejrút) je představení, které kombinuje různé časové roviny a skutečné i smyšlené události ze života člověka, který má souběžně dvě identity: Mihaie Mihalcea narozeného v Bukurešti a Farida Fairuze narozeného v Bejrútu.

Dramaturgie je postavena na napětí vyvolaném míšením velmi osobních a silných vzpomínek z Bukurešti s fiktivními prvky z Bejrútu a obráceně. Součástí je i fyzické vzezření, kterého se umělec při veškerých vystoupeních drží (dlouhé a husté černé vlasy i vousy, zlatý plášť, který občas nosí, stejně jako transformovaný hlas imitující něco mezi arabským a jidiš přízvukem) a kterým nám zároveň oznamuje: „Před několika lety jsem si musel vymyslet postavu, která mi vůbec umožní dále existovat. Takže teď jsem Farid Fairuz a řeknu vám dvě věci: Osmanská říše nezanikla. Je jisté, že část z ní zůstala ve mně; pro to, co se mi přihodilo, nemám jiného vysvětlení, než že vše v životě musí být nevyhnutelně spojeno jak s radostí, tak i bolestí.“

V představení Realia (Bukurešť-Bejrút) Farid Fairuz zpochybňuje křehkou hranici mezi realitou a fikcí, čímž zdůrazňuje diskurs založený na konstrukci vícečetných identit. Jeho přístup podtrhuje schopnost dnešní společnosti vydávat neskutečné a fiktivní za realitu, ukazuje, že čára mezi možným, virtuálním a reálným již nefunguje na stejném principu jako kdysi.

Farid Fairuz (RO/LB)
Do chvíle, kdy sám pro sebe vymyslel Farida Fairuze a začal používat jeho fiktivní biografii a další prvky jako prostředky ke komunikaci s veřejným prostorem, byl umělec Mihai Mihalcea jedním z nejaktivnějších umělců na poli současného tance v Rumunsku po roce 1989. Inicioval či spoluinicioval mnoho projektů, díky kterým se rumunskému současnému tanci dostalo mezinárodního uznání. Mihai Mihalcea hrál také zásadní roli při vytváření klíčových struktur a institucí v této oblasti. V letech 2005-2013 byl ředitelem Národního centra pro tanec v Bukurešti, veřejné instituce dotované Ministerstvem kultury.

Vystudoval Divadelní a filmovou akademii v Bukurešti, obor choreografie, dále studoval v USA a ve Francii. V současné době
(ak. r. 2013/2014) působí na Akademie der Kunste Berlíně. Jako umělec se zúčastnil těchto rezidenčních programů: Tanzquartier ve Vídni, Centre national de la Danse ve francouzském Pantin, Hebbel Theatre v Berlíně, Centre Chorégraphique National de Franche-Comte v Belfortu, Atelier du Rhin - La Manufacture (Centre dramatique regional) ve francouzském Colmar.
Za projekty realizované v rámci Národního centra pro tanec v Bukurešti byl v roce 2006 pařížskou asociací Maison d'Europe et d'Orient nominován na „Paris-Europe 2006”.
Od roku 2011 tvoří spolu s Manuelem Pelmusem a Brynjarem Bandlienem v uměleckém souboru Caminul Cultural.

Mihai Mihalcea / Farid Fairuz vedl kurzy a workshopy v řadě institucí, například v Národním centru pro tanec v Bukurešti, Tanzquartier ve Vídni, Choreography High School „Floria Capsali” v Bukurešti, Centre Chorégraphique National de Franche-Comte v Belfortu, Atelier du Rhin - La Manufacture (Centre dramatique regional) ve francouzském Colmar, Chisinau State Opera, Music High School Dinu Lipatti v Bukurešti, Arad State Theatre a coby expert byl pozván na právě probíhající workshopy organizované Multimediálním centrem Teatru74, Targu Mures.

Mihai Mihalcea / Farid Fairuz vytvářel představení a podílel se na projektech rozvíjených a prezentovaných ve Francii, Německu, Itálii, Maďarsku, Rakousku, USA, Bulharsku, Ukrajině, Portugalsku, Polsku, Holandsku, Belgii, Švýcarsku a Slovinsku. V listopadu 2014 bude spolukurátorem festivalu „DRACULA - Gestern heute Morgen? - Kolik krve můžete vysát z rumunského umělce?” v HAU Theatre v Berlíně.

Další představení:
Požehnaný, kdo bydlí na skládce(2011); Farewell (neboli diskrétní nahlédnutí do limbického systému) (2010); Má píseň, nejlepší boty, koláč, první let, moji přátelé, cestovní pas a práce, kterou dělám... (2009); Pissoir s polentou (2010); Untold (2008); Hvězdy vysoko
na obloze amnézie
(2003), Paměť na prodej (dětství v ceně) (2002), Přijďte na show, kde navíc dostanete hamburger! (2001); Paměť tajemného těla (1998), Virtuální sen (1995); Simplu Balans (1994)

Webové stránky:
http://www.faridfairuz.ro/

Premiéra:
Listopad 2012, Bukurešť
V Praze je představení uváděno díky podpoře Rumunského kulturního institutu a Národního centra pro tanec
v Bukurešti (CNDB).

Finanční podpora:

The National Cultural Fund

Foto: Nicolae Burca Foto: Nicolae Burca Foto: Nicolae Burca