PRALES / Handa Gote Research & Development

V rámci festivalu Malá Inventura
délka představení: 60 min
Sustainable Living Theatre
jazykově bezbariérové
Ohniskem zájmu Handa Gote je mimolidský svět a jeho reflexe ve scénickém umění. Prales nepřináší překvapivé odpovědi na žádné otázky. Spíše než divadelním představením se snaží být hlubinně ekologickým mystériem, střetem kultury s přírodou.

Prales jako vzpomínka na divokost uložená v naší buněčné paměti. Prales jako stav mysli.
Inspirací pro práci na představení byly některé texty Bohumíra Prokůpka a Davida Abrama.

Po tisíce generací se lidské bytosti považovaly za součást širšího společenství přírody a pěstovaly aktivní vztahy nejen s ostatními lidmi, ale i s ostatními zvířaty, rostlinami a dalšími přírodními fenomény (včetně hor, řek, větrů a počasí), jež jsme teprve nedávno začali považovat za neživé a bezduché...co musíme my dnes udělat pro to, abychom onen výživný a vzájemně posilující vztah s dýchající zemí znovu obnovili?
(anotace ke knize Davida Abrama: Vnímání a jazyk ve více než lidském světě)

Tento mír Země není nikdy v žádné době stejný. V předlidském údobí míval jinou podobu než v době člověčí. V kmenové éře se tento mír Země vyjadřoval rituálem, poezií a vzorci žití, které se shodovaly s přírodními jevy. My jsme se totiž natolik aklimatizovali v průmyslovém světě, že si stěží dovedeme představit jiný rámec k přežití, a to i když vidíme, že bublina průmyslové civilizace se rozpouští, a že nás brzy zanechá na pospas ve vyrabované krajině. Žádná z našich předchozích zjevovaných zkušeností, žádný z našich rituálů obnovy či znovuzrození, žádný z popisů hrůz Apokalypsy není pro tento okamžik vhodný. Jejich mytická moc se nachází mimo rámec našeho světa.
(Thomas Berry - Kosmologie míru)

Gimme dat ole time religion
It's good enough for me
Without yer new affliction
Don't need yer new restrictions
Gimme dat ole time religion
It's good enough for me

(Cpt.Beefheart -Moonlight on Vermont)
Produkce: Jedefrau.org ve spolupráci s o.s. Motus.

Představení podpořili: Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha.

Foto: Vladimír Burian Foto: Vladimír Burian Foto: Vladimír Burian Foto: Vladimír Burian Foto: Vladimír Burian Foto: Vladimír Burian