POLSKA & FRACTURED

Agata Maszkiewicz (POL) & Andrea Miltnerová (GB, CZ)
délka představení: 55 min
Není důležité zúčastnit se, ale prohrát
jazykově bezbariérové
hudba (Polska): The Rolling Stones “Sympathy for the devil”, Ensemble from Gabin, Mazovie/Piotr Figurski/Piotr Klys “Oberek” , Miles Davis “Bitches Brew”
koncept, choreografie a interpretace (Fractured): Andrea Miltnerová
Koncept, tanec a choreografie (Polska): Agata Maszkiewicz
koprodukce (Polska): imagetanz/brut Wien and Art Stations Foundation Poznan , Workspace Brussels
produkce (Polska): Lisa Schmidt (VierHochDrei)
propagace (Polska): Marlies Pucher AUTOMOBILE
video, zvuk a světla (Polska): Vincent Tirmarche
zvukový a světelný design (Fractured): Jan Komárek
POLSKA / Agata Maszkiewicz (POL)

V předvečer zahájení fotbalového mistrovství Evropy v Polsku/Olympiády v Londýně je ten nejlepší okamžik uvést provokativní POLSKA! Uznávaná performerka si zde mistrně pohrává s významy národní hrdosti, snahou zvítězit nebo touhou po dokonalosti jako s fotbalovými míči – černá, bílá, černá… – a pak je vyfoukne. Olympijský úbor funguje jako nástroj kultu těla a musí se umět nosit s hlavou vztyčenou - jinak se okolní hlavy sklopí v rozpacích.

Odvážné představení, které je kombinací videa, tance, hudby a performance, jde do maximálního rizika – nepředvádí tanec v konvenčním slova smyslu, ale to, čím by (ne)měl podle všeobecných diváckých očekávání být. Relativizuje a ohýbá výrazový jazyk fyzického divadla.

Identita, gender, trapnost jako umělý konstrukt - to jsou hlavní témata této performance, ve které se skrze fyzické reakce soucitu nebo rozpaků mohou diváci doslova vžít do kůže tanečnice. Maszkiewicz experimentuje s divákovými pocity, očekáváními a projekcemi. Zdánlivě samozřejmé pojmy, jako je národní hrdost, vítězství, perfekcionismus nebo úspěch, zasazuje do nového kontextu.

POLSKA v podstatě obhajuje právo neuspět. Doprovázeno vším tím místy škodolibým, jindy shovívavým humorem, otevírá nekonečný stadion, na kterém se rozbíhají různorodé (ne)profesionální i (ne)kariérní dráhy a tratě, kde si úspěch definuje každý sám za sebe.

Agata Maszkiewicz
Narodila se v Polsku, žije a pracuje v Rakousku a Francii. Odpromovala na tanečním institutu na Univerzitě Antona Brucknera v Linzi v Rakousku a dále studovala v Centru choreografie v Montpellier. Spolupracovala mimo jiné s kolektivem Superamas (You dream, BIG3 happy/end, Casino), Ivanou Muller (60 minutes of opportunism) a také vytvořila vlastní autorské kusy (instalace “Sněhové vločky” v roce 2008, solo “Polska” v 2009, performance 'Don Kiewicz & Sancho Waniec” v roce 2011). Spolu s Anne Juren, Marian Baillot a Alix Eynaudi se podílela na inscenaci 'Komposition' (2008). V roce 2008, společně s Alix Eynaudi vytvořila video-performance 'The Visitants' a hned na to, v roce 2009, kus 'Long long short long short'.

Vincent Tirmarche
Žije v Paříži. Mezi roky 1986 a 1989 studoval Film a literaturu na univerzitě Jussieu a v roce 2002 digitální umění na Ecole Supérieur de l'Image v Angoulème ve Francii. Jako filmař a videoartista, hudebník a performer, ve Francii od roku 1988 vytvořil a spolupracoval na mnoha divadelních projektech.Od roku 2000 je členem francouzsko-rakousko-belgického uměleckého kolektivu Superamas.


Po představení POLSKA následuje:

FRACTURED / Andrea Miltnerová (Cz/GB)

Tělo ve vysokém rozlišení

Dlouhodobý etnochoreografický výzkum Andrei Miltnerové nabývá představením Fractured podoby odvážného experimentu: zkušené choreografce se zde podařilo nasimulovat evoluci v reálném čase. V divadelní laboratoři, na stísněném prostoru jediného světelného čtverce, rozehrává kafkovsky děsivou metamorfózu do různých forem života, za zvuků roztříštěného Bachova concerta.

Animálnosti pavouka, kobylky nebo žáby se v průběhu představení začíná zmocňovat substance lidskosti – tanečnice nakonec odkrývá svou tvář. Smutně neúprosné předurčení veškeré biologické hmoty - růst a replikace, tepání, dýchání, pohyb – je jediným srozumitelným komunikačním prostředkem s mimolidským světem. Vidíme před sebou člověka, zvíře, surreálního tvora, mimozemskou bytost, výplod naší imaginace, projekci sama sebe? – instinktivnost pohybů tanečnice boří hranice jakýchkoli identit.

Technicky precizní choreografie staví na expresivnosti detailu, na síle obrazu, ve kterém čas plyne zpomaleným tempem. Precizně načasované mikropohyby odhalují temný svět svalů a šlach pod kůží, atakují hranice tělesných možností, provokují krásou fyzična. S mimimem výtvarných prostředků/maximem výrazových prostředků dráždí divákovu imaginaci.

„Fractured‟ bylo úspěšně uvedeno na European Festival of Contemporary Dance v Bytomu a v Krakově, na euro scene Leipzig v Německu a je pozváno na festivalu Unidram v Potsdamu, v Německu a do Korzo Theatre v Den Haagu.

Recenze k představení:

...svým skvělým sólem „Fractured‟…je (Miltnerová) člověkem zkoušeným až do extrému a zároveň hmyzem uzavřeným v malém pokoji. Zvuk, světlo, pohyb a interpretace spoluvytváří surealistickou studii velice skutečného, rozrušeného tvora…
(Volkmar Draeger; Neues Deutschland, Berlin; tanznetz, Munich)


Její dobře propracovaná ramena a záda se stávají krajinou, její tělo vtéká do formy abstraktní sochy s nepřetržitě proměnlivou anatomií…celek je čistě tělesným divadlem…
(Torben Ibs; Leipziger Volkszeitung)


Objevem ředitelky festivalu, Anny Elisabeth Wolff, se stala tanečnice Andrea Miltnerová z Prahy, která dokáže transformovat své barokně oděné tělo do hmyzí formy…
(tanz Zeitschrift für Ballett, Tanz und Performance Berlin)

Andrea Miltnerová
Britská tanečnice a choreografka českého původu, která žije trvale v Praze, se už řadu let koncentruje na barokní tanec a jeho kreativní fúzi s dalšími tanečními technikami, především současným tancem. Narodila se v Londýně, kde vystudovala klasický i moderní tanec. Do Prahy přišla za souborem baletu Národního divadla. Tančila i v několika muzikálových produkcích. Spolupracuje jako performerka s řadou domácích a zahraničních tvůrců.
Hluboký zájem o barokní estetiku ji přivedl ke spolupráci na rekonstrukci barokních oper a k vlastním projektům, např. Barokní tělo odhaleno, Pentimento a Vertikální horizontála. Spolupracuje se souborem staré hudby Collegium Marianum a Collegium 1704.

Představení je součástí projektu Nová síť 2012.
Představení POLSKA podpořily: Město Vídeň a Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, umění a kulturu.

Projekt FRACTURED vznikl za laskavé podpory SE.S.TA o.s. a divadla Alfred ve dvoře.