POHYB A ŽONGLOVÁNÍ (WORKSHOP) / Clément Dazin (FR)

V RÁMCI FESTIVALU TANEC PRAHA 2014
délka představení: 120 min
Nutná rezervace na: katerina.visinska@tanecpraha.eu
Maximální počet účastníků: 20

V angličtině

Workshop se odehraje ve dvou částech. Tématem první bude deformace času a jeho vnímání. Účastníci budou pracovat na technikách slow-motion a způsobech, jak radikálně pohyb zrychlit a vytrhnout publikum z toho, na co je zvyklé. Prostřednictvím těchto úkonů se pokusí naslouchat každé jednotlivé části svého těla tak, aby se výsledně dopracovali ke„globálnímu tělu“. Budou také rozvíjet schopnosti naslouchat návrhům druhých.

Druhá část workshopu se bude věnovat žonglovacím míčkům, trajektorii jejich pohybu a možnostem, které otevírají pro pohyb lidský. Skrze míčky se také pokusí vyjádřit osobní pocity. Každý účastník dostane možnost objevovat prostor a emoce za pomoci jednoho, dvou nebo tří míčků, dle individuálních možností a schopností.

Upozornění: Každý účastník workshopu by s sebou měl mít 1-3 tenisové / žonglovací míčky.

Clément Dazin začínal v šesti letech s gymnastikou. O deset let později se seznamuje s cirkusovými a žonglérskými technikami, a objevuje tak svůj kreativní i interpretační potenciál.
Začal se zdokonalovat jak v tanci - hip hopu a současném tanci - tak i dalších technikách, včetně akrobacie a herectví. V roce 2008 začal navštěvovat cirkusovou školu v Lyonu a poté pokračoval ve studiu na Centre National des Arts du Cirque. Pracoval s Philippem Gentym, Aragornem Boulangerem, Fatou Traoré, Johanne Saunier, Julienem Clémentem a Brunem Dizienem. Ti všichni ovlivnili Dazinovu tvorbu. Od roku 2012 je na turné s dílem This is the end.

Foto: Michel Nicolas