PLÁN B / Timothy and the Things

v angličtině
délka představení: 50 min
Vždy buď realisticky fiktivní. Pokud tedy nemůžeš být fiktivně reálný. To je vlastně jedno. Ale vždycky měj plán B. Protože všechno je o praktické dysfunkčnosti. Nebo dysfunkční praktičnosti. Více méně…

Představení se koná v rámci festivalu Malá inventura 2017.

Trailer: vimeo.com/186392378

Dvě postavy na scéně, dva totální protiklady. Dvojice eskapistů v zápase jednoho proti druhému i proti uplývajícímu času ve stínu komprimovaného časoprostoru či přesněji: ve stínu iluze časoprostoru utkané z tuhých vláken vzpomínek na budoucnost, která nikdy nenastala. Snaží se k sobě přiblížit, aby byli v bezpečné vzdálenosti od sebe samých. Ale podobají se spíš dvěma rovnoběžkám, které se protnou, jen skloní-li se jedna před druhou. A pak navždy zmizí v nekonečnu. Ve snaze zachytit vrtkavou vůli v její prchavé nehybnosti si občas musí také vydechnout…

Kde se bere ona silná snaha zachytit a kontrolovat všechno kolem sebe? A kdy člověka tahle obsese přemůže a ochromí, místo aby vymezila prostor vlastní svobody a otevírala další možnosti? Koho zajímá plán A, když zuřivě vytváříme všechny možné plány B? Díky čemu nakonec dojdeme štěstí? Chceme skutečně dotáhnout a splnit plán A, nebo je jen výmluvou proto, abychom mohli mít jiné plány? Nedělejte ukvapené závěry, ten, kdo kontroluje situaci a tahá za nitky děje, může být v okamžení ten druhý…

Hrají: Halka Třešňáková, László Fülöp
Hudba: Antonín Dvořák, Slavonic Dances no. 72
Režie: László Fülöp

László Fülöp je mladý maďarský choreograf, performer a učitel. Vystudoval Budapest Contemporary Dance Academy. Od roku 2014 pracoval pro alianci nezávislých maďarských tanečníků L1 Association, kde prošel roční rezidencí. Pracuje na volné noze a tvoří s mnoha různými umělci a tanečními skupinami. Je také autorem několika vlastních choreografií. Hlavním tématem jeho představení je člověk ve své přirozené celistvosti, bez ideologií či předsudků: v jednoduché, čisté a osobní rovině. Ve svých pracích ukazuje člověka v jeho sociálních a komunikačních rolích a zkoumá vnitřní procesy, které – byť nevědomě – ovlivňují a řídí naše jednání a rozhodování.


Halka Třešňáková absolvovala Katedru nonverbálního a komediálního divadla na pražské Akademii múzických umění (HAMU). Později učila na HAMU a JAMU, v současné době učí na DAMU. Pracovala s umělci z různých zemí a je spoluautorkou celé řady projektů, jako například: Hanging Man (Ctibor Turba); Strangeness / Divnosti, The Life of Franta Zije, Talkmen (Jednotka) a další. V posledních letech vystupovala jako herečka, například ve hře Uran, Exekuce a Ropa Miroslava Bambuška. Spatřit jste ji mohli také v Národním divadle ve hře Enron, pro kterou vytvořila choreografii, nebo v představení Dechovka divadla Vosto5 o poválečném masakru Němců, který proběhl v malém městečku nedaleko Jihlavy. Pracovala také jako choreografka v Městském divadle v Brně. V rámci projektu Identity.Move! vytvořila představení Si conclufión a v rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu uvedla představení Die Macht.

Web: www.timothyandthethings.com
Podpora: MOTUS / produkce divadla Alfred ve dvoře, Národní kulturní fond Maďarska, L1 Association, Maďarský institut Praha