PIRÁT A LÉKÁRNÍK / Wariot Ideal

délka představení: 60 min
Mravoučný morytát pro dospělé.

Aneb o složitostech poměrů bratrských v dobách řečených a o tom,
kterak dva braši propadli zhýralému životu a i mnoho lidí zmrzačili
aj i životůch kopu předčasně ukončili, neboli náhodná ukázka toho,
jakýmžto způsobem nikdy nezneužívati rozumuomamných esencí.
Unikátní diagnózy v období epidemie španělské chřipky.
Základní nauka o útoku a obraně renesančním rapírem.
Milenci v sirném kamenolomu / Konec Rudého Nelsona
Záhada v Platnéřské ulici / Proč nepít vlažnou vodu
Zvrhlosti domestikace exotického ptactva
Vzestupná tendence zhýralosti mládeže
Zápach v kostele svatého Dunstana
Hrůzné dopady amputace končetin
Domácí výroba náhražek léků
Marnosti snah sčítaného lidu
V ústřicových ložiskách
Zrzek, Ryzka a Ruďas
Špion v sardinkárně
Přínosy lenosti
Přístav volá
lidokupec
zvrhlák
doupě
močál
čelist
rum
Rob
Bill


Vážený diváku,
v boji o jisté ospravedlnění se před světem a zároveň ve strachu před zklamáním z vlastního zpackaného života jdou morálka a slušnost stranou. Trojice protagonistů je téměř doslova přikována k provizornímu jevišti železnými hřeby a s nenasytnou dravostí se předhání ve vlastních výstupech, překřikují se, šťouchají do sebe a vůbec mezi sebou soupeří většinou nefér údery tak, aby si pro sebe urvali maximum divákovy pozornosti. V představení jsou navíc použity bezmála zvláštní efekty. Aktéři se při jeho přípravě podrobili abnormální fyzické i psychické zátěži. Během nejrůznějších workshopů, přednášek a cvičení podstoupili vrcholnou torturu jevištní drezury tradičního cirkusu. Veškeré tyto aktivity měly jen nejasný cíl a zřídkakdy kladný morální dopad. Během samotného zkoušení se pak protagonisté zaměřili na co nejužší propojení svých poznatků a následně pak, při procesu nazvaném „mozektank“ (tj. podrobení se vůli většiny pouze tehdy, když si dotyčný bezezbytku prosadí vlastní názor), maximálně využili svých schopností a zkušeností k vytvoření fenomenálního pokusu o propracované drama. Dodejme, že se vyhnuli samoúčelnosti, kýči a generalizaci. Veškerá tato snaha má nejasný cíl a zřídkakdy kladný morální dopad – což je třeba zdůraznit!!! Některé věci zmíněné v této anotaci jsou k vidění i během představení.

S přáním hezkého dne

Váš Wariot Ideal


Performeři: Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner
Světelný design, technické zpracování: Jan Dörner
Kostýmy: Daniela Klimešová
Výtvarník: Bohdan Dušek
Hudba: Wariot Ideal
Produkce: Milena Fabiánová

Tvůrčí seskupení Wariot Ideal vzniklo roku 2009 na základě dlouholeté spolupráce Vojty Švejdy a Jana Kalivody, v posledních letech se k nim připojil Jan Dörner. Výsledkem je řada výrazných projektů české alternativní scény. Autoři se věnují mnoha uměleckým žánrům, mimo divadla i filmu, zvuku a světelné¬mu designu. Hledají nové možnosti v oblastech uměleckého výrazu, prezentují jedinečná komediálně laděná díla reflektující aktuální dění našich životů a doby. Svá představení pravidelně uvádějí na několika pražských scénách, v mnoha městech České republiky i v zahraničí (Španělsko, U.S.A, Bosna a Herzegovina, Itálie, Maďarsko, Anglie, Francie, Rakousko, Slovensko, Litva ad.). Věnují se také koncertním činnostem se svými hudebními tělesy – „Woříšci“ a „Šedesátiny Jarky Nohavici“.

Jiná představení Wariot Ideal: Famfuláre (2006), Polaris (2006), Plošina, forgotten sector (2011), Sifon (2009), Super Natural (2012), Wariot Ideal Heavy Metal Soap Opera (2010), Zajatci Vesmíru (2012), Funebráci (2013), GundR (2014)

Premiéra: 28. 10. 2015, Alfred ve dvoře
Podpořili / poděkování:
Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury a Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře.