PANORÁMA / Klára Hutečková a kolektiv

Rozšiřování vědomí bez drog.
délka představení: 60 min
jazykově bezbariérové
„V páté minutě přechází od stolu k červenému křeslu. V sedmé si všimne malé díry ve zdi. Po celou dobu na něco myslí.“

Anežka, Kateřina a Nataša berou do rukou jablko, nůž, pastičku na myši a láhev vína, procházejí kolem stolu a usedají do křesla. Kolem této situace kroužíme v jemných variacích tak dlouho, dokud se nám nevryje do paměti. Dokud nám neumožní všimnout si detailů, které běžně ani nevnímáme, protože jsou pro nás v danou chvíli nepodstatné.

Náš mozek je nastaven tak, aby permanentně realitu okolo nás zjednodušoval. Zkreslujeme, vynecháváme a přehlížíme fakta, abychom se v každodenních situacích mohli orientovat a reagovat na ně. Co by se ale stalo, kdybychom dokázali spatřit panoráma jednoho okamžiku – kdybychom nahlédli realitu z různých úhlů pohledu a v několika překrývajících se vrstvách? Dokázali bychom se v takovém panorámatu vůbec vyznat? Neztratili bychom se v tom, co se skutečně stalo?

Autorské představení, inspirované konceptuálním uměním, o tom, co se děje mezi zvukem odsouvané židle a dosednutím na červené polstrování. Rozšiřování vědomí bez drog i snahy o dramatičnost.

Režie: Klára Hutečková
Dramaturgie: Kateřina Součková
Výtvarné řešení: Veronika Svobodová
Zvukový design: Jiří Rouš
Produkce: Tereza Kaucká, Helena Čtyroká
Hrají: Anežka Kalivodová, Kateřina Dvořáková, Nataša Mikulová

Klára Hutečková, Kateřina Součková a Veronika Svobodová jsou čerstvé absolventky DAMU. Spolu s Jiřím Roušem (CAS FAMU) a ostatními členy inscenačního týmu je spojuje snaha o hledání specifického divadelního jazyka založeného na kompozici objektů, konceptualismu a minimalismu. Tento způsob tvorby začali poprvé zkoumat v inscenacích Oblovka, spočívající v koexistenci pěti herců a padesáti hlemýžďů na jevišti, a K majáku, do strany 73, vycházející z textů Virginie Woolfové, kde rozvíjeli osobitou práci s detailem i principy instalace.
Podpořili/ poděkování: Motus z. s.. produkce divadla Alfred ve dvoře, Divadlo na cucky, MČ Praha 7, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Nadace Život Umělce.